Od 18 do 24 października 2010 roku, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się Ogólnopolski Tydzień Kariery . Hasło przewodnie spotkania brzmi “W poszukiwaniu rozwiązań systemowych”. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do studentów, jak i osób dorosłych.

OTK, czyli Ogólnopolski Tydzień Kariery jest coroczną akcją Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie takimi sprawami zajmuje się Biuro Karier, które organizuje to wydarzenie.

– O karierę zawodową trzeba dbać już na studiach. Zapraszamy więc studentów do przychodzenia do nas, pytania się, orientowania, nagrywania Video CV. Dzięki nam można m.in. skorzystać ze szkoleń, skonsultować się z doradcą i uzyskać wszelką pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia – zachęca Barbara Leśniak z Biura Karier WSIiZ.

18 października 2010, poniedziałek
9.00- 14.00 – dzień otwarty Biura Karier WSIiZ: Zapraszamy do pokoju A45 i A46 (siedziba Biura Karier WSIiZ)
10.00- 15.00 – konsultacje z doradcą zawodowym

19 października, wtorek
9.00- 14.00 – dzień otwarty Biura Karier WSIiZ: Zapraszamy do pokoju A45 i A46 (siedziba Biura Karier WSIiZ)
9.00-11.00 – szkolenie „Planowanie kariery zawodowej, metody poszukiwania pracy”, sala A220 – prowadzący Krzysztof Tokarz, Biuro Karier WSIiZ

20 października, środa
9.00- 14.00 – dzień otwarty Biura Karier WSIiZ: Zapraszamy do pokoju A45 i A46 (siedziba Biura Karier WSIiZ)
9.00- 11.00 – szkolenie „Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych”, sala A238, prowadzący Barbara Leśniak, Biuro Karier WSIiZ

21 października, czwartek
9.00- 14.00 – dzień otwarty Biura Karier WSIiZ: Zapraszamy do pokoju A45 i A46 (siedziba Biura Karier WSIiZ)
9.00-11.00 – szkolenie „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”, sala A07, prowadzący Ewa Podgórska, Biuro Karier WSIiZ

22 października, piątek
9.00- 14.00 – dzień otwarty Biura Karier WSIiZ: Zapraszamy do pokoju A45 i A46 (siedziba Biura Karier WSIiZ)
10.00- 15.00 – konsultacje z doradcą zawodowym

Chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o zapisy na bk@wsiz.rzeszow.pl (prosimy podać nazwę szkolenia, w którym chcą wziąć Państwo udział, ilość miejsc jest ograniczona!)

Patronat nad impreza objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej.

Tekst: Adrianna Kucab