Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie „Kompetencje w praktyce. Nowoczesne formy rozwoju pracowników MŚP”.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia z obszaru zarządzania projektami, zarządzania kompetencjami oraz organizacji procesów w firmie – skierowane do pracodawców oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających swoją siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

Dzięki udziałowi w szkoleniach pracownicy podkarpackich MŚP będą mogli zwiększyć swoje kwalifikację i wiedzę z ww. obszarów jak również będą mieli okazję skorzystać z innowacyjnych narzędzi szkoleniowych – gry symulacyjnej oraz warsztatu Lego Serious Play.

Terminy i miejsca szkoleń zostaną ustalone w porozumieniu z przedsiębiorstwem zgłaszającym chęć udziału w projekcie.

Informacje o projekcie można uzyskać na stronie www.kompetencjewpraktyce.pl oraz w biurze projektu mieszczącym się przy Ul. Mjr. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (pok. 303).

Odpowiedzi na pytania związane z realizacja projektu udziela Pani Joanna Świętoniowska jswietoniowska@wsiz.rzeszow.pl tel. (17) 866 14 60(17) 866 14 60 oraz Pani Justyna Żyła jzyla@wsiz.rzeszow.pl, tel. (17) 866 12 45(17) 866 12 45

Projekt realizowany jest dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VIII Regionalne kadry gospodarki, 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, nr projektu POKL.08.01.01-18-036/13.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego