14 stycznia 2013 roku, Wiceminister Spraw Zagranicznych, prof. Janusz Cisek, złoży wizytę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W programie wizyty przewidziany jest wykład otwarty pt. „Historia w służbie współczesnej polityki zagranicznej”, który adresowany jest do studentów i pracowników uczelni oraz do wszystkich zainteresowanych osób z zewnątrz. Wykład odbędzie się o godzinie 10.00 w Klubie Akademickim WSIiZ, ul. Sucharskiego 2.

Podczas wizyty, Wiceminister Janusz Cisek spotka się również z Władzami Uczelni oraz z osobami odpowiedzialnymi za kształcenie w Polsce studentów z Ukrainy. Jednym z celów odwiedzin Pana Ministra będzie wspólne omówienie ważnych kwestii i problemów, związanych ze współpracą i kształceniem studentów ze Wschodu, w tym młodzieży Polonijnej.

Profesor Janusz Waldemar Cisek urodził się w Stalowej Woli. Z wykształcenia jest historykiem i humanistą. Autor ponad 20 pozycji książkowych oraz koło 200 prac i artykułów. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także dyrektor Muzeum Wojska Polskiego i Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku. Pełnił również funkcję wiceprezydenta Stalowej Woli oraz zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Kultury. W roku 2009 Janusz Cisek odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Urząd Podsekretarza Stanu ds. konsularnych i Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełni od 11 czerwca 2012.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na wykład Pana Wiceministra!

Źródło zdjęcia na stronie głównej: Ministerstwo Spraw Zagranicznych