Było wszystko, czego taka uroczystość wymaga. Obecność władz uczelni, ślubowanie, podniosła atmosfera. I oni… studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, którzy oficjalnie rozpoczęli studia w tej uczelni. 30 września odbył się Ceremoniał Immatrykulacji.

Podczas Immatrykulacji nowi studenci WSIiZ zobaczyli m.in. film o sukcesach swoich starszych kolegów, spotkali się m.in. z Władzami Uczelni, złożyli ślubowanie, poznali także dziekanów i opiekunów swoich roczników.

– Przed chwilą usłyszeliście Państwo jeden z najstarszych polskich hymnów – „Gaude Mater Polonia”, czyli „Ciesz się Matko Polsko”. Powody do radości rzeczywiście mamy. Cieszymy się z takich ludzi, jak Państwo, którzy chcą się rozwijać – rozpoczął swoje wystąpienie dr Wergiliusz Gołąbek, Prorektor WSIiZ ds. Rozwoju i Współpracy. – U podstaw rozwoju człowieka leży siła i rozwój rozumu. Nauka jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: „Czym jest świat?” oraz „Czym jest człowiek?”. Studia mają pogłębić Państwa wiedzę. Ale na WSIiZ-ie nie chcemy kształcić dla samego kształcenia. Chcemy wyposażyć Was również w umiejętności praktyczne. Uczelnia z pewnością stworzy Wam szansę – wykorzystajcie ją – dodał.

Po części oficjalnej, odbyły się spotkania organizacyjne, na których studenci I roku zobaczyli m.in. film opowiadający o tym, co, gdzie i jak na uczelni można załatwić. Tajemnicą przestał też być harmonogram zajęć.

Studenci poznali także osoby, które będą miały podczas studiów istotne znaczenie – pracowników Biura Karier, którzy będą im pomagać w szukaniu praktyk i pracy, pracowników Dziekanatu, którzy będą im pomagać załatwiać wszelkie organizacyjne sprawy, a także starać się o stypendia, członków Samorządu Studenckiego, pracowników Działu Informatyki, którzy wyjaśniali zasady logowania się do Wirtualnej Uczelni oraz poczty studenckiej, pracowników Działu Nauki, którzy przedstawili ofertę kół naukowych oraz pracowników Kwestury, którzy wyjaśnili zasady i terminy płatności.

Zobacz zdjęcia