W czwartek, 1 grudnia na spotkanie koła naukowego Centrum Studiów nad Terroryzmem, został zaproszony oficer Kontrwywiadu Wojskowego, który wyraził chęć przybliżenia studentom WSIiZ szczegółów pracy w służbach specjalnych.

Spotkanie rozpoczął opiekun koła dr Leszek Baran. Po krótkim powitaniu gość z kontrwywiadu rozpoczął stopniowo odsłaniać przed nami arkana pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Najpierw uczestnicy spotkania usłyszeli podstawowe informacje dotyczące służb wywiadowczych, tego jaką pełnią rolę w kraju, jaki jest ich podział pod względem formalno-prawnym, gdzie działają i czym się zajmują. Sporo czasu upłynęło na przybliżeniu wielu elementarnych kwestii dotyczących służb specjalnych. Gość wyczerpująco odpowiadał na liczne pytania, tym samym obalając mity i stereotypy ukształtowane przez filmy i media. Studenci dowiedzieli się, że James Bond, jego barwne
i brawurowe przygody nie odzwierciedlają realiów codziennej pracy agenta wywiadu, w której potrzebna jest duża roztropność, przenikliwość, zaangażowanie i ogromna cierpliwość.

– Słowo „służba” najlepiej odzwierciedla charakter pracy agenta, w której zdobycie informacji jest ceną życia innych ludzi- mówił prelegent.

Tematy jakie były poruszane na spotkaniu to między innymi nt. odpowiedzialności jaka spoczywa na SKW w trakcie misji polskich żołnierzy w Afganistanie, a wcześniej także w Iraku. Studenci mieli sporo pytań dotyczących szkolenia funkcjonariuszy, naboru i specyfiki pracy. Prelegent przedstawił część jawnych informacji z tych obszarów. W kwestii szkoleń i naboru podkreślił znaczenie wszelkich umiejętności, które mogą okazać się przydatne w pracy agenta. Znajomość języków obcych, elastyczność, analityczne myślenie, wysoka sprawność fizyczna, wiedza obejmująca rzadkie profesje czy uprawianie sportów wyczynowych są atutami w procesie rekrutacji, który ma kilka etapów. Skomplikowane procedury naboru pozwalają stwierdzić czy ktoś nadaje się do tej pracy, ponieważ wymaga ona specyficznych predyspozycji psychofizycznych od kandydatów. Oczywiście pytań na które oczekiwano odpowiedzi było wiele, jednak nie wszystkie spełniały podstawowe kryterium jawności. Przez to oficer nie mógł na część z nich odpowiedzieć. Czwartkowe spotkanie trwało ponad dwie godziny. Ciekawa tematyka poparta słowami profesjonalisty-praktyka to gwarancja udanego spotkania.

Wszystkich nowych członków Koła Naukowego przy Centrum Studium nad Terroryzmem zapraszamy do śledzenia naszej internetowej i aktywnego uczestnictwa w spotkaniach.

tekst: Paweł Skoczowski
zdjęcia: Daniel Dereniowski