Ambasador Filipin w Polsce, Pani Patricia Ann V. Paez, odwiedziła Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Celem wizyty było m.in. omówienie z Władzami WSIiZ możliwości współpracy międzyuczelnianej oraz kształcenia filipińskiej kadry. Dyskutowano też o współpracy gospodarczej.


Ambasador Filipin w Polsce, Pani Patricia Ann V. Paez, Pani dr Clarinda Calma z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie oraz Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. Tadeusz Pomianek

Pani Ambasador była pod wrażeniem kampusów uczelni, w szczególności laboratoriów w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej. Zwróciła m.in. uwagę na laboratorium finansowe.

W wyniku spotkania Pani Ambasador z Władzami WSIiZ zostanie m.in. przygotowany raportu ekonomiczny na temat Polski i Filipin. Powstaną też propozycje pomocy filipińskim inwestorom, by mogli bez przeszkód współpracować z polskimi przedsiębiorcami.

Pani Patricia Ann V. Paez pełni swoją funkcję od 2012 roku. Ponadto sprawuje jurysdykcję nad Republiką Estońską, Republiką Łotewską i Republiką Litewską.

W latach 2010 – 2012 pełniła funkcję Pomocniczego Sekretarza ds. Amerykańskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Była odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynację współpracy pomiędzy Filipinami a USA, Kanadą, Brazylią, Meksykiem, Argentyną, Chile, Kolumbią i resztą krajów w Ameryce Środkowej i Południowej.

Ponadto pracowała jako Główny Asystent w Biurze ds. konsularnych Departamentu Spraw Zagranicznych, a w latach 1997 – 1998 w Kancelarii Prezydenta jako Asystent Prezydenta ds. Zagranicznych.
Była profesorem nauk politycznych w Uniwersytecie Filipin i wydała książkę „The Bases Factor: The Realpolitik of RP-US Relations” („Podstawowy współczynnik: polityka realna w relacjach RP-USA”) oraz napisała kilka artykułów.

Była laureatką dwóch nagród Prezydenta – Prezydenckiego Medalu Zasługi w 2010 roku oraz Nagrody Gawad Mabini w 2010 (nagroda za promowanie Republiki Filipin w kraju i za granicą). Ponadto w 1999 roku otrzymała nagrodę Citation of Merit Departamentu Spraw Zagranicznych.

Zobacz zdjęcia