27 listopada gościł na naszej uczelni Profesor Ivo Bischoff z Uniwersytetu w Kassel, uczelni partnerskiej WSIiZ.

Profesor przyjechał do Rzeszowa między innymi po to, aby zaprezentować studentom uczelnię partnerską WSIiZ – niemiecki Uniwersytet w Kassel i zachęcić do wyjazdu na tą uczelnię w ramach programu Erasmus +. Rozmowy, w których uczestniczyła Lidia Lejko toczyły się wokół praktycznych rozwiązań jakie można wprowadzić, aby umożliwić studentom naszej Uczelni wyjazdy na Uniwersytet w Kassel w ramach programu Erasmus +. Profesor zapytany o opinię na temat WSIiZ powiedział:

Ten Uniwersytet rozwija się bardzo dynamicznie, co jest bardzo ważne nie tylko dla studentów, ale i dla całego regionu. To jest coś, co osobiście doceniam i co mi się podoba.

Profesor Bischoff spotkał się ze studentami w kampusie w Rzeszowie i Kielnarowej, opowiedział o uczelni, którą reprezentuje, przedstawił kompleksową ofertę Uniwersytetu w Kassel, a studenci kierunku Aviation Management wysłuchali wykładu „Behavioral Public Choice”

Ivo Bischoff przyjechał do Rzeszowa na zaproszenie profesora Sławomira Gawrońskiego, dziekana WAiNS, z którym realizuje projekt badawczy na temat opinii młodych ekonomistów z Polski, Niemiec i Ukrainy dotyczących Unii Europejskiej. Profesor Gawroński wyraził nadzieję, że jest to dopiero początek współpracy z niemieckim Uniwersytetem: Liczymy, że współpraca na polu naukowym, oraz aktywizacja programu Erasmus + pomiędzy naszymi uczelniami staną się faktem już w przyszłym roku. Bardzo się cieszymy, że doszło do licznych spotkań w ciągu tych dwóch dni i mam nadzieję, że wkrótce pojawią się konkrety.

Z Profesorem spotkali się również dr Robert Pater, dr Tomasz Skica, dr Gemzik-Salwach oraz dr Izabela Cichocka, wszystkie rozmowy dotyczyły możliwości jak najszerszej współpracy pomiędzy naszymi Uczelniami.