Zapoznaj się z artykułami, które ukazały się w ostatnim numerze miesięcznika "Forum Akademickie. Pierwszy z nich nosi tytuł „Niszcząca pogoń za studentem”, a jego autorem jest Rektor WSIiZ prof. Tadeusz Pomianek. Drugi natomiast, zatytułowany „Co premiuje algorytm?”, został stworzony wspólnie przez Rektora WSIiZ prof. Tadeusza Pomianka i Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą WSIiZ dra Andrzeja Szelca.

Niszcząca pogoń za studentem
Co premiuje algorytm?