W ostatnim tygodniu listopada w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Wojewódzka Komisja Oceniająca wyłoniła laureatów IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Moja Szkoła w UE – edycja powrót do szkoły”.

Program, jest realizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Etap wojewódzki konkursu koordynowało Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy WSIiZ. Udział w nim wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. Formy opracowania przygotowane prze młodzież miały różny charakter. Komisja doceniła różnorodność i kreatywność, pełnych pasji i zaangażowania ludzi. Młodzież tym samym miała okazję do tego, aby zapoznać się z zagadnieniami związanymi z wolontariatem, w związku z ustanowieniem roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu oraz z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej przypadającą na drugą połowę 2011 roku.

Komisja Oceniająca za najlepsze prace uznała opracowania przygotowane przez uczniów i nauczycieli następujących szkół:

Szkoły Gimnazjalne:
I miejsce Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Widełce – Zespół Szkół w Widełce
II miejsce Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach
III miejsce Zespół Szkół Miejskich nr 5 – Gimnazjum nr 5 w Jaśle

Szkoły Ponadgimnazjalne:
I miejsce Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
II miejsce Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
III miejsce Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu

Prace konkursowe zespołów, które zajęły I miejsca w etapie regionalnym zostały przekazane do Centralnej Komisji Oceniającej. Szkoły zakwalifikowane do II etapu będą miały za zadanie przygotować wizytę przedstawiciela instytucji europejskich w szkole oraz sporządzić sprawozdanie z jej przebiegu. Uroczysty finał konkursu projektów zgłoszonych w ramach Programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do szkoły” z udziałem laureatów etapu ogólnopolskiego odbędzie się w Warszawie. Laureaci etapu centralnego wezmą udział w wyjeździe studyjnym do instytucji europejskich w Brukseli.

Zespół RCIE