Plan wręczenia nagród i wyróżnień dla studentów z KN oraz prezentacji pracy absolwentki WSIiZ Magdaleny Dul, która zdobyła główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej”29 stycznia 2009 r.

  • 12.00 – 12.05: Przywitanie, ogólne uwagi (dr M. Ulita)
  • 12.05 – 12.15: Wystąpienie Rektora prof. T. Pomianka
  • 12.15 – 12.25: Krótki wstęp (Prorektor ds. Nauki, prof. J. Chłopecki)
  • 12.25 – 13.00
– wręczenie dyplomów dla najbardziej aktywnych studentów za zaangażowanie w działalność kół naukowych w roku akademickim 2007/2008 (prof. J. Chłopecki, R. Partyka).

– wręczenie nagród za „najlepiej przygotowane i prowadzone stoisko w trakcie II Dnia Otwartego” (prof. J. Chłopecki, R. Partyka).
  • 13.00 – 13.10: Wystąpienie Prorektora ds. Nauczania, dr W. Gołąbka
  • 13.10 – 13.20: Wystąpienie prof. J. Krupy– promotora pracy studentki M. Dul
  • 13.20 – 13.40: Prezentacja pracy absolwentki Magdaleny Dul
  • 13.40 – 14.00: Czas na dyskusje i pytania.

Serdecznie zapraszamy