„HR Excellence in Research” to wyróżnienie dla instytucji działających w sferze B+R, kierujących się zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Przyznanie prawa do używania logo jest jednym z działań Wspólnoty Europejskiej w ramach strategii rozwoju zasobów ludzkich dla naukowców UE. Ma na celu tworzenie przyjaznego środowiska pracy i przejrzystych zasad rekrutacji. Uzyskanie takiego wyróżnienia jest prestiżowe i niewiele ośrodków w Polsce może się nim szczycić.

Od wiosny 2015 roku wszyscy pełnomocnicy Prorektora ds. Nauki WSIiZ, we współpracy
z Działem Nauki, przygotowywali dokumentację związaną ze strategią Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). W tym tygodniu pakiet dokumentów został przekazany do Komisji Europejskiej, gdzie w ciągu trzech kolejnych miesięcy będzie poddawany szczegółowej ocenie.

Zalecenia Komisji, wydane w 2005 roku, przez ostatnie kilka lat były punktem odniesienia dla kształtowania polityki kadrowej i badawczej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W grudniu 2014 roku została powołana grupa robocza, obejmująca przedstawicieli wszystkich szczebli władz uczelni i społeczności, która sukcesywnie opracowywała dokumentację i wdrażała zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ostatecznie w maju 2016 roku wniosek o prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research został przekazany Komisji Europejskiej.

* * *

Szczegółowe informacje na temat HR Excellence in Research można znaleźć na tej stronie internetowej.

Polskie ośrodki posiadające wyróżnienie

Więcej informacji dostępnych jest tutaj