„Dialog Obywatelski” to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu umożliwienie lokalnym społecznościom kontakt z najważniejszymi urzędnikami Unii Europejskiej. Wydarzenia odbywają się od 2012 roku we wszystkich państwach Wspólnoty. Z obywatelami dotychczas spotykali się komisarze, od niedawna „w teren” ruszyli także szefowie dyrektoriatów oraz przedstawicielstw KE w państwach członkowskich. Pod koniec maja Polska będzie gospodarzem dwóch Dialogów.

W rzeszowskim wydarzeniu, które odbędzie 31 maja br. udział weźmie Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Tematem przewodnim spotkania będzie przyszłość polityki spójności po roku 2020, wsparcie Unii dla regionów słabiej rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski Wschodniej oraz potencjalne scenariusze integracji opisane w „Białej Księdze o przyszłości Europy”. W tym roku, w formule Dialogu, Luksemburczyk odpowiadał już na pytania mieszkańców Stuttgartu oraz Tallina.

Dwa dni wcześniej do Torunia zawita Vytenis Andriukaitis, Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, który z obywatelami poruszy tematy związane z Planem Inwestycyjnym oraz swoim portfolio, czyli m.in. zapewnieniem równego dostępu do służby zdrowia, zwalczaniem oraz zapobieganiem chorobom oraz wszelkim problemom zdrowotnym współczesnego społeczeństwa, walką z marnowaniem żywności oraz rosnącym problemem odporności na antybiotyki. Komisarz jest również propagatorem polityki antytytoniowej oraz dbania o dobrostan zwierząt.

Tego typu spotkania są doskonałą okazją do posłuchania i zadania pytań na różne tematy dotyczące Unii Europejskiej i najważniejszych bieżących spraw związanych z integracją europejską. Mają one otwartą formułę i udział w nich może wziąć każdy Europejczyk. Z reguły w takich wydarzeniach organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z angielskiego na język kraju, w którym odbywa się wydarzenie – przybliża Dominik Łazarz, wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej WSIiZ w Rzeszowie.

Dotychczas wśród tematów omawianych w trakcie Dialogów odbywających się w Polsce, znalazły się m.in. negocjacje transatlantyckich umów o wolnym handlu (TTIP, CETA), zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego i inwestycji w infrastrukturę służby zdrowia wspieranych przez środki z Planu Inwestycyjnego.

Rzeszowski Dialog Obywatelski odbędzie się 31 maja br. (w godz. 15:00-16.30) w Klubie IQ Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2. Udział w nim można zgłaszać poprzez stronę: dialog.evena.pl lub telefonicznie pod nr (17) 866-11-82 – informuje Sylwia K. Mazur z Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ oraz moderatorka rzeszowskiego dialogu.

Lista spotkań w formie „Dialogu Obywatelskiego” w krajach Unii Europejskiej znajduje się tutaj.