Wprowadzenie systemu informatycznego Uczelnia.XP, którego współautorem jest WSIiZ w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz współpraca naszej Uczelni z Centrum Kopernika ufundowanym przez ks. prof. Michała Hellera – te dwa wydarzenia omawiano na konferencji prasowej pod hasłem "Potencjal przyszłości" zorganizowanej 21 kwietnia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Konferencje rozpoczęła prezentacja Marka Bieniasza-prezesa Partners in Progress. Firma działa na rynku od 1995 roku, a jednym z pierwszych jej klientów była właśnie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To właśnie dzięki tej firmie studenci WSIZ mogą korzystać z takich udogodnień jak wirtualna uczelnia, kioski informacyjne, a od niedawna również elektroniczne legitymacje. – Elektroniczne legitymacje są używane nawet przy przejazdach autobusami, a więc w dużo większym stopniu niż na innych uczelniach – tłumaczył prezes Bieniasz.

Oprócz WSIZ odbiorcami rozwiązań informatycznych ferowanych przez PiP jest ponad 50 uczelni wyższych w Polsce, a nawet firmy prywatne i urzędy.
Bieniasz podkreślił przede wszystkim wagę kontraktu z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, który zakłada wprowadzenie, zainstalowanie i wdrożenie systemu zarządzania uczelnią. – Kontrakt będzie obejmować wszystkie wydziały uczelni, a całe wdrożenie będzie trwało 32 miesiące- poinformował prezes PiP.

Podobnie jak studenci WSIiZ tak i żakowie z AGH będą mieli dostęp do sytemu wirtualna uczelnia, gdzie będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o swoich ocenach, zaliczeniach oraz wybierać przedmioty czy specjalizacje. – Nie trzeba będzie iść do dziekanatu, ponieważ wszystko będzie można załatwić przez Internet- tłumaczył Bieniasz.

Następnie głos zabrał prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ który zwrócił uwagę na ścisłą współpracę uczelni z firmą Partners in Progres. WSIiZ jest udziałowcem PiP, a ponadto część systemu oferowanego przez firmę zostało opracowane w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rektor zachwalał jakość systemu a także wspomniał o ogromnych oszczędnościach jakie daje Uczelnia.XP.
– Ten system pozwala ograniczyć ilość pracowników administracyjnych, czyli obniżyć koszty – tłumaczył . Wedlug prof. Pomianka dzięki tego typu rozwiązaniom informatycznym można zaoszczędzić nawet miliard złotych w skali kraju.

Z kolei dr Wergiliusz Gołąbek, prorektor ds. nauczania WSIiZ mówił o umowie uczelni z Centrum Kopernika założonego przez ks. prof. Michała Hellera. Cała współpraca jest formą sporej nobilitacji i wyróżnieniem dla każdego ośrodka akademickiego. Ponadto dr Gołąbek poinformował wszystkich zebranych o sporym przedsięwzięciu multimedialnym, jakim będą transmitowane wykłady Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Co najważniejsze, wszystkie wspomniane wykłady będą przekazywane drogą internetową i będą ogólnodostępne.

Zgromadzonych dziennikarzy interesowała przede wszystkim kwestia cen wdrożenia systemu Uczelnia.XP. – Ciężko mówić o kosztach wprost, ponieważ każda uczelnia to inny klient, bo sama skala uczelni powoduje, że koszty mogą być bardzo różne – odpowiadał Marek Bieniasz.
Nie obyło się również bez pytań o zainteresowanie innych uczelni systemem. – W Rzeszowie oprócz WSIiZ z naszego sytemu korzysta już Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie- wyliczał prezes PiP.

Pewne obawy dziennikarzy wzbudziły również ceny Internetu, które mogą być dla studentów barierą w korzystaniu z rozwiązań informatycznych. – W Polsce szansą jest szerokopasmowy Internet. Zwłaszcza Podkarpacie gdzie są problemy komunikacji powinno zadbać, aby taki właśnie szerokopasmowy Internet był wszechobecny – stwierdził prof. Pomianek.

Autor: Paweł Bochenek z portalu Studentcafe.pl