16 września 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisano umowę o współpracy pomiędzy rzeszowską uczelnią a Państwowym Uniwersytetem Medycznym im. Halickiego we Lwowie. Najwięcej korzyści ze współpracy odniosą studenci Wydziału Medycznego WSIiZ.

W gabinecie Rektora WSIiZ w spotkaniu w sprawie współpracy pomiędzy uczelniami uczestniczyli prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek, Prorektor WSIiZ ds. Rozwoju i Współpracy, dr Ryszard Palczak, Dziekan Wydziału Medycznego oraz prof. dr hab. Jan Gmiński, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych WSIiZ. Ze strony ukraińskiej w spotkaniu wzięli udział prof. Roman Lesyk, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. Halickiego we Lwowie i prof. Oleh Pinyazhko, Kierownik Katedry Farmakologii tego znakomitego ukraińskiego uniwersytetu.

– Współpraca obejmuje m.in. wymianę studentów w zakresie kształcenia i praktyk zawodowych, prowadzenie wspólnych badań naukowych, a także wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych – wylicza dr Ryszard Palczak, Dziekan Wydziału Medycznego WSIiZ.

Obie uczelnie będą też podejmować działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych, uczestnictwa w międzynarodowych projektach naukowych oraz organizowania sympozjów, seminariów i konferencji naukowych.