W ostatnich dniach października Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie gościła chińską delegację z Anshan Normal University. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o pogłębieniu współpracy w zakresie kształcenia studentów WSIiZ w Państwie Środka.

Anshan Normal University (ANU) to uczelnia mieszcząca się w Anshan, w prowincji Liaoning w Chinach. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania pierwszą umowę z ANU podpisała w 2011 roku, trzy lata później rozszerzono zakres współpracy m.in. o wymianę studencką, w ramach nowej umowy.

Dzięki podpisanym umowom od roku akademickiego 2014/2015 do dzisiaj, 37 studentów kierunku Filologia angielska ze specjalnością tłumaczeniową z językiem chińskim, kształciło się na ANU. W czasie pobytu studenci nie tylko uczą się języka chińskiego, lecz także poznają bogatą chińską kulturę – mówi Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

W skład delegacji, która pod koniec października gościła na uczelni znaleźli się: Liu Haitao – Dyrektor Działu Wymiany Międzynarodowej i Współpracy ANU, a także Wang Linlin i Ciu Huiying z Wydziału Wymiany Międzynawowej ANU.

Podczas wizyty odbyły się oficjalne spotkania z udziałem Wiceprezydenta ds. Współpracy Międzynarodowej WSIiZ – dr Andrzejem Szelcem, Dziekanem ds. kierunku Filologia Angielska – dr Romanem Wiszem, a także wykładowcami na kierunku Filologia angielska. Podczas tych spotkań omawiano szczegóły rozwoju dalszej współpracy pomiędzy Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania, a chińską uczelnią.

Gościom z Chin zaprezentowano także założenia nowej reformy edukacyjnej oraz przedstawiono ofertę Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, działającego przy WSIiZ. Chińska delegacja zaprezentowała z kolei główne informacje dotyczące warunków studiowania na przykładzie Anshan Normal University.

Galeria