25 września 2013 roku, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego organizuje seminarium, w czasie którego zaprezentowany zostanie Raport pt. „Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia”.

Raport autorstwa: Jana Misiąga, Wojciecha Misiąga oraz Marcina Tomalaka przygotowany został w ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Publikacja sfinansowana została ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Celem organizacji seminarium jest prezentacja wyników badań, dotyczących oceny efektywności wykorzystania środków, jakie począwszy od momentu przystąpienia Polski w 2004 roku kierowane są do naszego kraju z budżetu Unii Europejskiej. Prezentacji raportu dokona: prof. nadzw. dr Wojciech Misiąg, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, były wiceminister finansów.

W czasie spotkania podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: Czy realizowana w Polsce strategia wykorzystania środków unijnych, nakierowana była na realizację innych celów niż te, które były formalnie deklarowane? Na jakim poziomie kształtuje się zróżnicowanie kwot wykorzystywanych w poszczególnych województwach – zarówno w odniesieniu do bezwzględnych ich wartości, jak i w odniesieniu do kwot przeliczonych na jednego mieszkańca. I w końcu: Jakie są zależności zachodzące pomiędzy zmianami wybranych wskaźników określających stan gospodarki i poziom życia w poszczególnych województwach, a rozmiarami środków unijnych kierowanych do tych województw? Seminarium będzie zatem okazją do stworzenia forum myśli i doświadczeń związanych z zarządzaniem środkami pomocy finansowej Unii Europejskiej, w szczególności w perspektywie finansowej 2014-2020 i w okresie po roku 2020.

Seminarium odbędzie się 25 września 2013 roku, o godz. 10:00, w Auli M8 w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kielnarowa 386 A.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej seminarium www.wsiz.rzeszow.pl/seminarium