Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii – to trzy nowe jednostki, które powołała do istnienia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, by pomagać studentom i przedsiębiorcom zakładać i prowadzić firmy. 10 grudnia 2014 roku odbyła się konferencja „Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”, na której jednostki te oficjalnie zainaugurowały działalność. Wsparcie działań zaoferował prof. Piotr Moncarz ze Stanford University w Dolinie Krzemowej i Ellen Germain, Konsul Generalna USA. Konferencja odbyła się w ramach projektu Akademia Przedsiębiorczego Studenta Santander Universidades dzięki wsparciu i finansowaniu Banku Zachodniego WBK realizującemu w Polsce Santander Universidades.


WSIiZ pomoże ci poprowadzić własną firmę

– Najważniejszym wyzwaniem nowotworzonych jednostek jest kreowanie klimatu przedsiębiorczości w środowisku akademickim Podkarpacia. Będziemy wspierać innowacyjne pomysły, zapewniać kompleksową pomoc w ich rozwijaniu i realizacji oraz organizować wsparcie finansowe – wyjaśnia dr Marta Czyżewska, dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, organizator konferencji.

Dzięki WSIiZ wiele firm już prężnie działa
Podczas konferencji zaprezentowane zostały m.in. przedsięwzięcia biznesowe laureatów konkursu na biznes plan rozstrzygniętego w czerwcu 2014 roku na zakończenie Warsztatów Biznesowych, organizowanych w WSIiZ, jak również dotychczasowe osiągnięcia funduszu zalążkowego InnoFund, którym WSIiZ zarządza. – Chcemy zachęcić inwestorów do rozwijania nowych pomysłów, a studentów zainspirować do założenia swojego biznesu – komentuje dr Czyżewska.

– Dotychczas pomogliśmy powstać i prężnie się rozwijać kilkunastu firmom (dowiedz się, które firmy powstały dzięki WSIiZ). Przekonaliśmy się, że zwłaszcza młodzi ludzie mają bardzo dobre pomysły na biznes, ale często brakuje im wiedzy o tym, jak zarządzać firmą i przebrnąć przez gąszcz przepisów. Nie wiedzą też skąd uzyskać wsparcie finansowe dla realizacji swoich planów. Chcemy im w tym wszechstronnie pomagać – dodaje dr Czyżewska. Podczas konferencji swoje innowacyjne pomysły zaprezentowało dziewięć firm, które powstały przy współpracy z funduszem InnoFUND, zarządzanym przez WSIiZ

Dolina Krzemowa partnerem polskiego biznesu
W konferencji wzięła udział m.in. Ellen Germain, Konsul Generalna USA, która żywo interesuje się start-up’ami w Polsce i widzi w nich dużą szansę na zacieśnienie współpracy gospodarczej między Polską a USA. Konsul Germain w swoim wystąpieniu „Innovation from Silicon Valley to Aviation Valley” zaprezentowała działania konsulatu we wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości.

– Polska to najbardziej wyedukowane społeczeństwo w Europie i na świecie. W tegorocznym globalnym rankingu najbardziej innowacyjnych krajów Agencji Blooomberg zajmuje 24 miejsce, podczas gdy w 2012 roku miała 25 lokatę na 28 państw Unii Europejskiej pod względem innowacyjności. Co Polska może z tym zrobić? I jak USA ze swoim bogatym doświadczeniem może pomóc? – zaczęła Konsul Generalna USA.

Jej zdaniem, należy zacieśnić współpracę obu państw w tym obszarze. Jest to możliwe, gdyż zarówno Polska, jak i USA maja programy wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość, które mają zbieżne cele, co należy wykorzystać.

– Zachęcamy i tworzymy warunki sprzyjające współpracy. Jest długoterminowa umowa transatlantycka miedzy USA i UE. W czerwcu został podpisany polsko-amerykański program innowacyjny. W listopadzie w Dolinie Krzemowej odbył się Polsko-Amerykański Tydzień Innowacyjności w Stanford University. Wiele firm polskich i amerykańskich rozpoczęło współpracę – podkreśla Ellen Germain.

Konsul przekonuje, że środowisko amerykańskie z entuzjazmem podchodzi do współpracy z Polską w dziedzinie innowacji, nowych technologii, komercjalizacji badań i tworzenia nowych produktów.

– Podkarpacie ma potencjał. Jest Dolina Lotnicza, która rozwija się podobnie do Doliny Krzemowej kilkadziesiąt lat temu. Rozwija się współpraca między biznesem i środowiskiem akademickim, również w waszej uczelni. Działają klastry, fundusze na innowacje. My staramy się promować innowację w ramach Doliny Krzemowej, budować środowiska sprzyjające innowacji. Inwestujemy w badania naukę, technologie. Dolina Krzemowa to efekt współpracy biznesu i nauki, stąd jej sukces – mówi konsul – Należy model doliny Krzemowej przenieść również w inne miejsca w USA, w Polsce i w Europie, aby tak się stało, trzeba przestać bać się ryzyka, postawić na partnerstwo nauki z biznesem i biznesu z rządem. W uczelniach należy postawić na kształcenie praktyczne, rozwiązujące konkretne problemy, dać możliwość rozwoju zdolnym studentom w organizacjach, w konkursach. Tak działa Dolina Krzemowa.

Stanford zainteresowany Polską
Zdanie konsul podziela prof. Piotr Moncarz ze Stanford University w Dolinie Krzemowej, utalentowany menedżer korporacji Exponent notowanej na NASDAQ, współzałożyciel i przewodniczący Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy i jej polskiego Hubu Innowacyjności w Dolinie Krzemowej, z którym WSIiZ podpisała 10 grudnia 2014 roku umowę o strategicznej współpracy .

– Najważniejszy element to codzienna współpraca z Doliną Krzemową. Pracujemy w zespole profesjonalistów, którzy zarażają amerykańskich kolegów entuzjazmem do Polski. Stanford jest bardzo zainteresowany Polską. Młode polskie firmy gotowe do wejścia na rynek mogą przyjść do USPTC, by dostać fachowe wsparcie – zachęca prof. Moncarz – Szansą jest Program TOP 500 Innovators, największy w Polsce program szkoleniowy dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników.

Profesor podkreśla, że Kalifornia stworzyła fundusz nauk medycyny regeneracyjnej dzięki USPTC. Polska jest partnerem tego programu jako jedno z 5 państw. – W USA jest bardzo wiele takich poważnych programów, do których można dołączyć i stać się partnerem, znajdować nisze, w których można zaistnieć jako światowy ekspert – doradza.

Dowiedz się więcej
WSIiZ z powodzeniem inicjuje i realizuje programy, klastry i fundusze wspierające współpracę nauki z biznesem. Uczelnia ma doświadczenie w pomocy finansowej i doradczej dla innowacyjnych i ciekawych startupów. Konferencja miała przekonać przedsiębiorców, że w innowacyjne pomysły młodych ludzi warto inwestować, a studentów, że mając dobry pomysł można wiele osiągnąć.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia dla biznesu można znaleźć na stronie www.wip.wsiz.pl.

Projekt zrealizowany ze środków przekazanych przez Bank Zachodni WBK w ramach Santander Universidades.

Zobacz zdjęcia z konferencji

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
gazeta.pl
hej.rzeszow.pl
tvp.pl
wo24.pl
carpatiabiznes.pl