Blisko ćwierć miliona zł dostaną łącznie studenci WSIiZ na realizację dwóch projektów, które wygrały w konkursie „Generacja Przyszłości”, organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W skali kraju nagrodzono studentów z trzynastu uczelni. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jedyną na Podkarpaciu i zarazem jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, której studenci znaleźli się w gronie laureatów konkursu.

„Generacja Przyszłości” to program resortu nauki adresowany do studiujących na polskich uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów i innowatorów, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach. Pula środków w konkursie wynosiła 5mln zł. Studenci mogli rywalizować o dofinansowanie w wysokości do 100 000zł oraz do 400 000zł. Do konkursu zgłoszono sześćdziesiąt dwa projekty. Ostatecznie nagrodzono dwadzieścia sześć pomysłów z trzynastu uczelni. Znalazło się wśród nich sześć politechnik, trzy uniwersytety, dwa uniwersytety medyczne, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i właśnie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – jedyna niepubliczna uczelnia w tym gronie. W ministerialnym konkursie doceniono dwa projekty studentów WSIiZ.

Aplikacja mobilna nauczy dzieci bezpiecznie poruszać się po Internecie
Pierwszy z projektów, realizowany przez Daniela Dereniowskiego i Piotra Kłosa pod okiem dra Leszka Barana to aplikacja mobilna pozwalająca na edukację dzieci i rodziców w zakresie bezpiecznych zachowań poprzez interaktywną grę z zaawansowanym systemem analizy osiągnięć dzieci. Celem projektu jest opracowanie edukacyjnej aplikacji mobilnej połączonej z interaktywną platformą informacyjną. Aplikacja ma służyć edukowaniu poprzez zabawę dzieci w młodszym wieku szkolnym. Tematyka interaktywnej gry będzie obejmować postępowanie w sytuacjach codziennych zagrożeń. Tym samym ma zwiększać świadomość dzieci i ich rodziców dotyczącą tych niebezpieczeństw.

W ramach stworzenia fabularnej interaktywnej gry mobilnej poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • zwracanie uwagi na propozycje od obcych osób przez dzieci,
  • bezpieczne zachowania związane z poruszaniem się w systemie ruchu drogowego (przechodzenia przez pasy, znajomość znaków drogowych),
  • zachowanie podczas wypadków samochodowych i innych utrudnień komunikacyjnych,
  • udzielenie pierwszej pomocy i wzywanie służb ratowniczych,
  • zachowanie się w przypadku katastrof naturalnych i technicznych,
  • bezpieczne zachowania w internecie.

– Dzięki rozwojowi technologicznemu i zwiększeniu dostępności do urządzeń mobilnych takich, jak smartfony i tablety, możemy w szybki i co najważniejsze efektywny sposób uczyć dzieci, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Jednocześnie będziemy tworzyć system, który będzie pozwalał mierzyć postępy dzieci w nauce – tłumaczy Daniel Dereniowski.

W ramach projektu studenci zamierzają wziąć udział w międzynarodowym konkursie dla nowoczesnych rozwiązań mobilnych – Global Mobile Awards 2015.

– Choć konkurencja była duża – do oceny merytorycznej przeszło ponad 60 projektów z całej Polski – cieszymy się, że nasza propozycja znalazła się wśród 26 pomysłów, które zyskały uznanie komisji konkursowej, i że otrzymaliśmy szansę na realizację swoich pomysłów – mówi student WSIiZ, Daniel Dereniowski. – Projekt realizuję wspólnie z moim kolegą z Akademii Obrony Narodowej. To również potwierdzenie tego, że współpraca studentów z różnych uczelni może przynosić bardzo dobre wyniki. Projekty naukowe powinny być połączeniem kreatywności, wykorzystania dostępnej technologii oraz pomagać ludziom w tym przypadku rodzicom i ich dzieciom.

– Codzienność niesie z sobą coraz więcej zagrożeń – w różnych obszarach naszego życia. Czyhają na nas w domu, na ulicy, w miejscu pracy i nauki. Dotyczą każdego z nas, bez względu na wiek – podkreśla dr Leszek Baran, pracownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ, opiekun naukowy projektodawców. – Jest szczególnie ważne, aby już dzieci w młodszym wieku szkolnym, które – z jednej strony – w coraz większym stopniu zaczynają wymykać się bezpośredniej kontroli swoich rodziców, z drugiej zaś coraz głębiej i w coraz większym zakresie zaczynają wchodzić w świat multimediów – mogły wykorzystywać narzędzia informatyczne z pożytkiem dla siebie. W tym przypadku zwiększając świadomość różnych zagrożeń i ucząc się postępować tak, aby tych zagrożeń unikać – dodaje.

Powstanie maszyna latająca wspomagająca pracę strażników przyrody
Drugi z nagrodzonych projektów to pomysł realizowany przez studentów Informatyki Vadyma Melnyka, Dominika Ciurko, Łukasza Wojakowskiego oraz Ivana Kopytko pod nadzorem dra Marka Jaszuka. To system monitorowania obszarów rezerwatów przyrody i eliminacji zagrożeń kłusowniczych.

– Nasz projekt został bardzo wysoko oceniony – przyznano mu drugie miejsce na liście rankingowej – wyjaśnia Dominik Ciurko. Jego kolega z zespołu, Vadym Melnyk, dodaje, że przygotowania do napisania projektu trwały półtora miesiąca. – Była ta praca głównie nocami. Czasami zdarzały się chwile słabości czy zwątpienia, zwłaszcza kiedy mieliśmy przed sobą dużo pracy i coraz mniej czasu. Na szczęście jesteśmy zespołem i zawsze można było liczyć na wsparcie i wzajemną motywację – mówi Vadym Melnyk. Jestem przekonany że gdyby nie wsparcie naszego opiekuna dra Marka Jaszuka nasz projekt nie zdobyłby grantu. Doktor Jaszuk był z nami w kontakcie 24 godziny na dobę. Jeśli mieliśmy jakiekolwiek wątpliwości czy problemy, na bieżąco je rozwiązywał – dodaje Dominik Ciurko.

Dzięki pieniądzom z grantu „Generacja Przyszłości”, studenci WSIiZ chcą wystartować w międzynarodowym konkursie Wildlife Conservation UAV Challenge, który odbywa się w Afryce. Celem konkursu jest zbudowanie bezzałogowej maszyny latającej wraz z systemem sterowania wspomagającej strażników przyrody w tropieniu kłusowników. Praca drona opierać się będzie na zaawansowanych algorytmach rozpoznawania obrazów i analizy środowiska. – Chcemy, żeby nasza maszyna autonomicznie poruszała się po chronionym obszarze, a gdy zidentyfikuje zagrożenie kłusownicze informowała o tym odpowiednie służby. Projekt jest trudny do zrealizowania ponieważ konkurs nakłada ograniczenie budżetowe, wartość projektu samej maszyny nie może przekroczyć 3 000$, ale jesteśmy pewni, że nam się uda – wyjaśnia Dominik Ciurko.

Tematem konstrukcji dronów w ramach Koła Naukowego Nowych Technologii Programistycznych studenci zajmują się już od pewnego czasu. – Oczekiwaliśmy ogłoszenia drugiej edycji konkursu "Generacja Przyszłości" z niecierpliwością, gdyż pewne pomysły na projekty, przynajmniej w zarysie były już gotowe od dawna. W pierwszej edycji tego konkursu, studenci z mojego koła naukowego również uzyskali finansowanie projektu, więc udział w „Generacji Przyszłości” nie jest dla nas nowością – wyjaśnia dr Marek Jaszuk. W roku 2013 zespół dra Jaszuka wygrał ministerialny konkurs projektem „Konstrukcja innowacyjnego instrumentu muzycznego wraz z oprogramowaniem do wspomagania nauki gry”. Wówczas WSIiZ także została wyróżniona za dwa projekty [czytaj więcej].

Zdjęcie: Robert Kubas

Studenci kształcą się praktycznie
– Nagrody dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dowodzą, że jest to uczelnia, która kształci wybitnych studentów i wspiera ich innowacyjne pomysły. A ich osiągnięcia w krajowych i międzynarodowych konkursach pokazują, że studenci WSIiZ umieją tę szansę odpowiednio wykorzystać – wyjaśnia Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

To nie pierwszy sukces studentów WSIiZ w tak prestiżowych konkursach. Np. Daniel Dereniowski ma już na swoim koncie zwycięstwo w konkursie „Diamentowy Grant”. Był jedynym studentem z województwa podkarpackiego wyróżnionym w tym programie [czytaj więcej].

Czytaj więcej o innych sukcesach studentów WSiIZ

Pobierz listę rankingową MNiSW

Tak znaczące osiągnięcia studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie są dowodem na to, że stosowany tu system kształcenia jest skuteczny i pozwala uzdolnionym studentom rozwijać swoje talenty. M.in. dlatego warto rozważyć wybór studiów rzeszowskiej WSIiZ.

ZOBACZ FILM Z WYPOWIEDZIĄ DANIELA DERENIOWSKIEGO

ZOBACZ FILM Z WYPOWIEDZIAMI STUDENTÓW: DOMINIK CIURKO, VADYM MELNYK, ŁUKASZA WOJAKOWSKIEGO I IVANA KOPYTKO