Specjaliści Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie stworzyli nowatorski i najbardziej szczegółowy system antyplagiatowy w Polsce. Umożliwi to jeszcze skuteczniejsze weryfikowanie samodzielności studentów, piszących prace licencjackie i magisterskie.

Dzięki stworzonemu w WSIiZ systemowi osiągnięto podstawowy cel, którym jest wyeliminowanie w jak największym stopniu kopiowania fragmentów prac badawczych. Dzięki programowi można porównywać otrzymany tekst z bazą istniejących już prac dyplomowych, a także z zasobami Internetu. System jest w stanie szybko i niezwykle skutecznie porównywać pracę z kilkoma milionami stron Internetowych. Program szczegółowo sprawdza zawartość skopiowanych fragmentów, a także pozwala uzyskać raport ich procentowej zawartości w całej pracy.

Dzięki systemowi możliwe jest również tworzenie bogatej bazy danych prac dyplomowych Uczelni. Program można łatwo rozbudować, a dodatkowo dzięki zintegrowaniu go z „Uczelnią XP” i „Wirtualną Uczelnią” wyniki badania antyplagiatowego są widoczne w systemie dziekanatowym. Takie rozwiązania usprawniają pracę wszystkich działów Uczelni.
Nasza Uczelnia uznawana jest za lidera w efektywnym zastosowaniu informatyki w codziennej pracy Uczelni. We wrześniu 2007 roku WSIiZ w Rzeszowie, jako jedyna uczelnia w kraju zdobyła nagrodę Lider Informatyki przyznawaną corocznie przez czasopismo Computerworld.