Znamy tegorocznych laureatów ogólnopolskich konkursów: EDUinspiracje, EDUinspirator i EDUinspiracje – Media, organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+ na lata 2014-2020. W zaszczytnym gronie zwycięzców jedyną instytucją z Podkarpacia jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

– To bardzo ważny dzień dla edukacji. Polska edukacja jest oparta na ludziach z pasją, ludziach kreatywnych, przedsiębiorczych, zaangażowanych i poszukujących nowości oraz tych, którzy przez całe życie pragną się dokształcać. Ci ludzie są zasadniczym motorem rozwoju i doskonalenia systemu edukacji, ale również rozwoju i postępu całego naszego społeczeństwa – podkreśliła Teresa Wargocka, sekretarz stanu w resorcie edukacji, otwierając Galę Wręczenia Nagród Edukacyjnych FRSE w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji już po raz szósty rozstrzygnęła konkurs EDUinspiracje, w którym nagradzane są najlepsze projekty edukacyjne realizowane przez beneficjentów progra-mów zarządzanych przez fundację, finansowanych ze środków europejskich. Z kolei w ramach rozstrzygnięcia konkursu EDUinspirator wręczono indywidualnym osobom, które wyróżniają się pasją i sukcesami w obszarze innowacyjnych działań edukacyjnych oraz upowszechniania ich rezultatów. Natomiast w konkursie EDUinspiracje – Media wyłoniono autorów najlepszych materiałów dziennikarskich poruszających problematykę związaną z inicjatywami FRSE.

Rozdaniu nagród towarzyszyły olbrzymie emocje, ponieważ nazwiska laureatów oraz nazwy organizacji zostały ogłoszone dopiero w trakcie gali w dniu 17 listopada br. Dla wielu osób nagroda była pozytywnym zaskoczeniem.

W konkursie EDUinspiracje dominowali reprezentanci środowiska akademickiego. W kategorii Szkolnictwo wyższe zwyciężył projekt „Mobilność studentów i pracowników w programie Era-smus +. Akcja 1. Szkolnictwo wyższe”, realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kategorię Edukacja zawodowa wygrał projekt „Homoreponmsabilis in the Global World”, realizowany na Uniwersytecie Łódzkim. Z kolei Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, który realizował projekt „Zintegrowane kształcenie z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na UTP” triumfował w kategorii Projekty realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Natomiast reprezentant z Podkarpacia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zwyciężył w kategorii Informacja europejska dla młodzieży za projekt „Prowadzenie Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie”.

– Nagroda EDUinspiracje dla WSIiZ w Rzeszowie za prowadzenie Regionalnego Punktu Eurodesk Polska to ogromne wyróżnienie, ale – jak podkreśla Ewa Nowak-Koprowicz – nie tylko dla nas jako Zespołu realizującego działanie czy Uczelni, ale również dla osób, które wspierają nas w codziennej pracy. Jest to zatem wyróżnienie także dla tych, którzy dbają o dostarczanie wysokiej jakości informacji europejskiej w Polsce, jak również naszych partnerów w regionie, którzy tak chętnie realizują z nami wspólne inicjatywy i dalej dystrybuują przekazywane przez nas treści. I to nauczycielom, bibliotekarzom, działaczom lokalnym, społecznikom zrzeszonym w organizacjach pozarządowych, wszystkim tym wspomnianym grupom, za którymi są konkretne osoby, składam podziękowanie i dedykuję niniejszą nagrodę – podsumowuje Ewa Nowak-Koprowicz z Regionalnego Punktu Eurodesk Polska przy WSIiZ w Rzeszowie.

Wskazując na laureatów konkursów FRSE warto wspomnieć, że w ramach zeszłorocznej, pierwszej edycji konkursu EDUinspiracje – Media w gronie zwycięzców Podkarpacie również miało swojego przedstawiciela, Bernadetę Szczyptę z Polskiego Radia Rzeszów nagrodzoną w kategorii Reportaż z działań projektowych.