5 kwietnia 2016 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyło się spotkanie uczniów LO w Mielcu, Bertolt-Brecht-Gesamtschule w Loehne (Niemcy) oraz międzynarodowej społeczności akademickiej WSIiZ. Wizyta odbyła się w ramach unijnego projektu „Uchodźcy w UE, Polsce i Niemczech – problemy z tym związane”.

Wizyta Niemców we WSIiZ

Uczestnicy projektu , w tym uczniowie i nauczyciele z Polski i Niemiec, spotkali się ze studentami WSIiZ z Ukrainy, Kazachstanu i Iranu w celu przedyskutowania kwestii międzykulturowości i integracji społecznej. Debata, dzięki uczestnictwu tak różnorodnych kulturowo przedstawicieli, pozwoliła na zaprezentowanie bezpośredniej perspektywy wielu osób żyjących w środowisku zróżnicowanym społecznie, wyznaniowo czy narodowościowo. Była prowadzona w języku angielskim, co stanowiło dodatkowy atut dydaktyczny.

Goście wynieśli ze spotkania bardzo dobre wrażenia: – Moim zdaniem, spotkanie ze studentami WSIiZ było najlepszym punktem programu wymiany 2016 roku – mówił jeden z uczestników, uczeń LO w Mielcu. – Dzięki temu spotkaniu miałem szansę zarówno poznać nowych ludzi i ich – czasem odmienny – punkt widzenia, ale również sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Program wizyty obejmował także zwiedzanie uczelni, podczas którego uczniowie mogli obejrzeć infrastrukturę, wyposażenie sal dydaktycznych i laboratoriów oraz bibliotekę WSIiZ.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach intensywnej wymiany różnych inicjatyw Centrum Języków Obcych i Filologii Angielskiej WSIiZ z Liceum Ogólnokstzałcącym w Mielcu. Całość przygotowali i przeprowadzili – pod czujnym okiem dyrektora dr. Romana Wisza, mgr Alicja Mazurkiewicz (CJO) i mgr Sylwia Mazur (Instytut Badań nad Cywilizacjami).