Kolejny ranking niepublicznych uczelni magisterskich potwierdza pozycję WSIiZ. Uczelnia konsekwentnie buduje swoją siłę w oparciu o solidne filary, będące wynikiem przemyślanej strategii rozwoju i polityki projakościowej.

Ranking Szkół Wyższych - PERSPEKTYWY

Innowacyjność

Od początku istnienia priorytetem władz WSIiZ było wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Nie chodzi tylko o rozwiązania techniczne, ale również o pozyskiwanie i wykorzystywanie środków na badania i rozwój. W tej kategorii Uczelnia plasuje się na III miejscu w Polsce.

Umiędzynarodowienie

W WSIiZ kształci się 5% obcokrajowców studiujących w Polsce. Lepszym wynikiem mogą pochwalić się jedynie UJ i UW. Obecnie 400 osób studiuje na ścieżkach anglojęzycznych. Wzrosła liczba nauczycieli akademickich z zagranicy oraz liczba studentów wyjeżdżających na wymiany. Tym sposobem WSIiZ realizuje zalecenia unijne dotyczące mobilności studentów i kadry. Kapituła rankingu ponownie doceniła wielokulturowość środowiska akademickiego WSIiZ.

Nauka

2015 rok to w WSIiZ znaczny wzrost potencjału naukowego. Osiągnięcie to było możliwe dzięki aktywizacji kadry własnej. Kilku młodych pracowników nauki uzyskało stopień dr hab. Ilość publikacji naukowych wzrosła niemal dwukrotnie. Skontrolowane kierunki otrzymały wysokie oceny – wszystkie wydziały w WSIiZ mają kategorię B.

Ranking „PERSPEKTYW” po raz kolejny dowodzi, że WSIiZ to uczelnia dla ludzi, którzy chcą się kształcić nowocześnie i praktycznie w międzynarodowym otoczeniu z dbałością o meritum.

Zajmując 13. miejsce na 70 badanych ośrodków, WSIiZ utrzymuje pozycję lidera w Polsce wschodniej.

Warto również pamiętać, że to nie jedyny ranking będący pomocą dla maturzystów. W opinii wielu specjalistów, z punktu widzenia młodych ludzi stojących w obliczu dokonania wyboru uczelni, bardziej pomocne są zestawienia prezentowane w niedawno opublikowanym U-Multirank, w którym WSIiZ znalazła się w pierwszej trójce uczelni w Polsce – bez podziału na kategorie.

POZNAJ POZYCJĘ WSIiZ W INNYCH RANKINGACH!