16 czerwca 2011 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała Targi Podkarpacka Nauka dla Przedsiębiorczości. Impreza odbywała się w ramach projektu realizowanego przez RARR, który zakończy się 30 września 2012. W targach wzięła udział Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Na stoisku WSIiZ zaprezentowały się instytuty: Gospodarki, Badań i Analiz Finansowych oraz Informatyki Biomedycznej. W targach wzięło też udział Centrum Studiów nad Terroryzmem WSIiZ, a także Enterprise Europe Network i Centrum Usług Informatycznych.

– Targi miały za zadanie zbliżenie do siebie sektorów przedsiębiorców i pracowników naukowych. Chcieliśmy m.in. przekonać przedsiębiorców do korzystania z nowoczesnych technologii teleinformatycznych, jakie oferują laboratoria uruchomione w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ. Taka współpraca to korzyść dla firm podkarpackich. Korzystając z laboratoriów WSIiZ nie będą musiały tworzyć własnych pracowni, za czym idzie oszczędność środków – podkreśla dr Łukasz Piątek z Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji .

Dr Piątek podkreśla też, że współpraca przedsiębiorców z uczelnią ułatwia komercjalizację badań, rozwijanie patentów stworzonych przez pracowników Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji WSIiZ.

Projekt RARR „PODKARPACKA NAUKA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu Badania i Rozwój i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Głównym celem jest podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora Badania i Rozwój z woj. podkarpackiego w zakresie sprawnego zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz wzrost komercjalizacji rezultatów prac badawczych pod kątem zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorcami. Projekt skierowany jest do pracowników jednostek naukowych, z wyłączeniem przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych oraz pracowników podmiotów działających na rzecz nauki.