W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2013, przygotowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 1. miejsce wśród uczelni w Polsce południowej. Jest liderem pod względem międzynarodowości, innowacyjności i warunków studiowania.

W zestawieniu magisterskich uczelni niepublicznych WSIiZ zajęła wysoką 9. lokatę, z minimalną różnicą punktów do 5. miejsca. W porównaniu z rokiem ubiegłym, rzeszowska szkoła wyższa zdobyła o 4 punkty więcej w ogólnej klasyfikacji. Taki wynik pokazuje, że WSIiZ ma stabilną pozycję lidera i od lat znajduje się w czołówce uczelni niepublicznych.

– Utrzymujemy status lidera międzynarodowości. Mamy bardzo wysoką 2. pozycję w Polsce w kategorii studenci obcokrajowcy i 3. miejsce pod względem wielokulturowości. Jesteśmy też w czołówce pod względem programów studiów prowadzonych całkowicie w językach obcych – nie kryje zadowolenia prof. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Rektor podkreśla, że uczelnia kształci ok. 1300 studentów z 20 krajów świata. Dzięki temu młodzież może poznać inne kultury, zwyczaje i mentalność.

– W zglobalizowanym świecie jest to niezwykle cenne i dobrze przygotowuje naszych studentów do pracy zawodowej z partnerami zagranicznymi, a zwłaszcza do wspólnych przedsięwzięć biznesowych. Międzynarodowa drużyna naszych studentów zdobyła właśnie tytuł mistrza świata w konkursie Marketplace, za zarządzanie wirtualną firmą – przekonuje prof. Pomianek.

W kluczowej dla uczelni kategorii innowacyjność, WSIiZ utrzymała pozycję w czołówce, ze świetną 3. lokatą w Polsce za pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Kapituła rankingu przyznała jej też wysokie miejsce za pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na badania i rozwój.

Wyniki rankingu pokazują też, że WSIiZ wyróżnia też siła naukowa. Uczelnia otrzymała 3. lokatę za liczbę posiadanych akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. Świadczy to o wysokiej jakości kształcenia. Warto również podkreślić, iż WSIiZ uplasowała się na 3. pozycji pod względem liczby publikacji. Doceniono także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych i ofertę kształcenia podyplomowego.

Kapituła bardzo wysoko oceniła warunki studiowania w WSIiZ. Uczelnia, która ma 3 nowoczesne kampusy i 70 laboratoriów, otrzymała maksymalną liczbę punktów za własną bazę dydaktyczną. Do tak dobrej oceny przyczyniło się również z pewnością Centrum Edukacji Międzynarodowej z innowacyjnymi laboratoriami – nowoczesna inwestycja WSIiZ opiewająca na kwotę 30 mln zł. Zobacz film o laboratoriach umieszczony na stronie TVP 2.

– Kryteria rankingu dla młodzieży są wyraźnym wskaźnikiem, że WSIiZ to uczelnia solidna, stabilna, od lat utrzymująca się w ścisłej czołówce uczelni niepublicznych, gdzie młodzi ludzie nie zmarnują zapału i ambicji – podkreśla rektor WSIiZ.
Uczelnię wyróżnia harmonijne współdziałanie w 3 obszarach aktywności: dydaktyki, nauki i usług, co zdaniem rektora Pomianka, daje gwarancję efektywnego kształcenia, opartego głównie na praktyce.

Przeczytaj także:

Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2013 opracowany przez Perspektywy i Rzeczpospolitą