W opublikowanym przez tygodnik „Wprost” i miesięcznik studencki „Dlaczego” niezależnym, opiniotwórczym rankingu polskich uczelni, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła I miejsce.

– Ocenialiśmy uczelnie w 3 kategoriach: publiczne, niepubliczne biznesowe i niepubliczne niebiznesowe – wyjaśnia Anna Magierska z tygodnika „Wprost”.

W tej ostatniej kategorii WSIiZ zajęła I lokatę, wyprzedzając nawet uznawaną dotąd za lidera Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.

Niezależne obiektywne zestawienie szkół wyższych, tworzone przez „Wprost” od 1993 roku, to nieocenione źródło informacji dla przyszłych studentów.

– Ranking ma być miarodajnym wskaźnikiem dla kandydatów na wyższe uczelnie. Dlatego w kapitule oprócz redaktorów naczelnych „Wprost” i „Dlaczego” zasiadali szanowani przedstawiciele świata naukowego: prof. Krzysztof Rybiński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Krzysztof Pawłowski, prezydent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i Paweł Dobrowolski, absolwent Uniwersytetu Harvarda i ekspert z Instytutu Sobieskiego – podkreśla Anna Magierska.

Każda z uczelni ocenianych w rankingu mogła zdobyć maksymalnie 100 punktów. WSIiZ dostała 57,93, wyprzedzając drugą uczelnię o 4 duże punkty. Najważniejszym kryterium była jakość kształcenia: umiejętności dydaktyczne kadry, akredytacje prowadzonych kierunków, liczba studentów uczestniczących w wymianie międzynarodowej i liczba godzin języków obcych a także zaplecze informatyczno-biblioteczne i zakres pomocy finansowej dla studentów.

– Oparliśmy rozwój uczelni na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Stworzony razem ze spółką zależną Partners in Progress system zarządzania „Uczelnia XP” działa w ponad 60 uczelniach w kraju. Dla studentów oznacza to prostą i przyjazną obsługę – podkreśla prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ w Rzeszowie – Nasi studenci zdobyli prawie 55 tys. międzynarodowych certyfikatów, głównie informatycznych i językowych, a nasz CISCO Academy Training Center obsługuje znaczną część Europy. Postawiliśmy także na umiędzynarodowienie uczelni. Już dzisiaj oferujemy 4 anglojęzyczne kierunki i wiele takich specjalności. Kształcimy 800 studentów z 12 krajów, co stanowi 8% obcokrajowców studiujących w Polsce.

Jury doceniło fakt, że zwycięska uczelnia, która od początku przyznawała studentom stypendia naukowe z własnych środków, w ubiegłym semestrze przyznała prawie 4 tys. różnych stypendiów. Dzięki połączeniu własnego funduszu stypendialnego i środków z budżetu państwa, pomoc finansową otrzymywał co drugi student WSIiZ.

– Z dumą mogę powiedzieć, że podczas ostatnich 4 lat nasi studenci zdobyli ponad 60 proc. stypendiów ministerialnych, przyznanych dla podkarpackich uczelni – nie ukrywa prof. Pomianek.

Kolejne kryterium w rankingu stanowiły osiągnięcia naukowe i udział kadry dydaktycznej w międzynarodowych projektach, a także liczba pozyskiwanych grantów naukowych i uprawienia do nadawania tytułów naukowych. Kapituła oceniała też szansę kariery zawodowej absolwentów i prorynkowe, prorozwojowe działania uczelni.

– Nasza oferta dydaktyczna, usługowa i zakres badań naukowych stymulują się wzajemnie. Bieżący kontakt kadry akademickiej z gospodarką daje możliwość łączenia teorii z praktyką. W efekcie zajęcia dydaktyczne angażują studentów i dają im umiejętność wykorzystania wiedzy do rozwiązywania konkretnych problemów. Kierunki, jakie oferujemy, są w znacznym stopniu uwarunkowane zapotrzebowaniem rynku pracy – mówi rektor WSIiZ – Skutecznie pozyskujemy pieniądze, głównie z funduszy UE. Zdobyliśmy np. grant na realizację specjalności anglojęzycznej Aviation Management. Jedyna w Polsce taka specjalność zapewni absolwentom pracę w bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorze lotniczym. Uczelnia realizuje też grant na kierunku zamawianym informatyka. Dzięki temu studenci będą kształcić się za darmo.

Zobacz ranking najlepszych uczelni 2010 roku!

Urszula Pasieczna / źródło grafiki na stronie głównej: www.wprost.pl