Młodzi ludzie z najdalszych zakątków świata przyjadą w październiku kształcić się w Rzeszowie na WSIiZ na prestiżowych i unikatowych specjalnościach oferowanych w języku angielskim – Aviation Management, International Management, Computer Graphics czy Logistics in Transport. Studenci z Indii, Maroka, Zimbabwe, Egiptu, Malezji, USA, Tajwanu, Kazachstanu, Turcji dołączą do studentów z Polski, którzy wybrali anglojęzyczne studia. Dział rekrutacji WSIiZ zanotował 50% wzrost liczby kandydatów z polskich szkół, gotowych podjąć studia po angielsku.

– Z wyników rekrutacji jesteśmy zadowoleni, skoro po I turze przyjmiemy prawie 10% więcej studentów, niż rok temu. Wynik byłby jeszcze lepszy, gdybyśmy zliczyli kandydatów, którzy oczekują na wizy studenckie. Na studia anglojęzyczne mamy wielu chętnych z różnych zakątków świata, dotarliśmy z naszą ofertą do najbardziej odległych miejsc – do Bostwany, Indonezji, Sri Lanki czy Rwandy i również stamtąd przyjadą do nas nowi studenci. Od lat stawiamy na umiędzynarodowienie i teraz obserwujemy tego efekty. W języku angielskim studiują u nas młodzi ludzie z prawie 50 krajów świata – mówi prof. T. Pomianek, Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Największym zainteresowaniem cieszy się Aviation Management (Zarządzanie lotnictwem), elitarne studia I stopnia prowadzone pod patronatem Lufthansy – jedyne takie w Polsce i nieliczne w Europie.

– Jesteśmy bardzo konkurencyjni jeśli chodzi o czesne w porównaniu z uczelnią niemiecką czy angielską, jednocześnie oferując bardzo wiele, na przykład prestiżowe certyfikaty IATA, ARCport, możliwość praktyk i staży w międzynarodowych firmach, takich jak Lufthansa, Borg Warner, Pratt & Whitney i wielu innych. Wykładowcy, ludzie z doświadczeniem zawodowym i pedagogicznym, przyjeżdżają do nas z Niemiec, Australii czy Stanów Zjednoczonych. Zapewniamy studentom studia na najwyższym europejskim poziomie – ta wieść rozeszła się po Polsce i po świecie, stąd tak wysokie zainteresowanie tymi studiami – dodaje Magdalena Louis, Rzecznik Prasowy WSIiZ.

Chętniej na dzienne

WSIiZ od kilku lat jest w ścisłej czołówce krajowej jeśli chodzi o liczbę kandydatów z Polski, którzy wybierają studia stacjonarne. Zanotowaliśmy wzrost aż o 70% w ciągu czterech lat, co jest ewenementem wśród polskich uczelni – Aż 60% wszystkich naszych tegorocznych kandydatów chce się kształcić w trybie stacjonarnym. To wyjątek w przypadku uczelni niepublicznych. Prawdopodobnie zajmujemy pod tym kątem 1 miejsce w Polsce – podsumowuje prof. Pomianek.

4 osoby na jedno miejsce

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania stawia na praktyczny charakter kształcenia. Najnowszym rozwiązaniem realizującym tę ideę jest możliwość studiowania w systemie dualnym, który umożliwia studentom łączenie nauki z odbywaniem płatnego (minimum 14000 zł na rękę) stażu w firmie. W I turze rekrutacji studia dualne oferowano na 6 ścieżkach kształcenia: marketing internetowy, programowanie, projektowanie UX, finanse i rachunkowość w zarządzaniu oraz: psychologia w zarządzaniu i biznes turystyczny. Najwięcej kandydatów złożyło podanie na programowanie. O jedno miejsce ubiegło się ponad 4 kandydatów.

Nie jest to zaskoczeniem dla Ewy Podgórskiej, szefowej Biura Karier WSIiZ, która śledzi wybory kandydatów na studia – Na rynku pracy IT wciąż wzrasta zapotrzebowanie na nowych pracowników. Firmy informatyczne poszukują do pracy zwłaszcza programistów. Co ważne, ich zarobki z roku na rok zwiększają się znacznie bardziej niż w innych branżach gospodarki. W 2018 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zarobki początkujących programistów wzrosły aż o 9% – przywołuje dane z rynku pracy.

Najpopularniejsze: informatyka, grafika i kosmetologia

W WSiIZ na liście najpopularniejszych kierunków studiów I stopnia od kilku sezonów znajdują się: informatyka, grafika komputerowa, kosmetologia oraz logistyka. Dużym zainteresowaniem cieszy się także filologia angielska oraz jej odrębna ścieżka kształcenia – specjalizacja tłumaczeniowa z językiem chińskim.

Zaczną bezpłatne studia

Prawie 10% kandydatów z Polski na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymało stypendium “Bezpłatne studia dla najlepszych”, w ramach, którego skorzystają ze stypendium w wysokości 100% lub 50% czesnego, od pierwszego semestru studiów. Kandydaci z zagranicy o bezpłatną naukę we WSIiZ będą walczyć we wrześniu. – Cieszy nas, fakt, że coraz więcej kandydatów z wysoką liczbą punktów z matury wybiera naszą uczelnię. W tym roku wręcz skokowo wzrosła średnia liczba punktów wśród tych, którzy złożyli podania na studia w języku angielskim – informuje Aneta Rozborska, z działu rekrutacji WSIiZ.

 

Lista kierunków na II turę

WSIiZ prowadzi rekrutację do końca września. Lista kierunków, na które jest prowadzony nabór została właśnie ogłoszona.

– Cieszę się, że WSIiZ jest uczelnią pierwszego wyboru dla kandydatów na studia I stopnia. W tym roku zauważyliśmy, że maturzyści zaraz po otrzymaniu wyników matury przyszli złożyć do nas podania. Nie czekali zatem, jak to miało miejsce we wcześniejszych latach, na ostatni dzień rekrutacji. Nieco inaczej wygląda sytuacja na studiach II stopnia – ci kandydaci bronią licencjat zwykle we wrześniu, dlatego wybierają studia dopiero w II turze rekrutacji. Na te podania zatem czekamy – zachęca A. Rozborska.

 

REKRUTACJA II TURA

Kierunek studiów

Stacjonarne

Niestacjonarne

Study in English- Studia I stopnia

Aviation Management

TAK

NIE

General Aviation

TAK

NIE

International Management

TAK

NIE

Programming

TAK

NIE

Computer Graphics

TAK

NIE

Network Technologies

TAK

NIE

Study in English- Studia II stopnia

Logistics in Transport

TAK

NIE

International Management

TAK

NIE

Information Technology

TAK

NIE

   

Studia I stopnia

Biznes turystyczny

NIE

NIE

Biznes turystyczny – studia dualne

NIE

NIE

Dietetyka

NIE

TAK

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

NIE

NIE

Aktorstwo i promocja medialna(na kierunku Dziennikarstwo) – Projekt UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI

NIE

NIE

Marketing internetowy (na kierunku Dziennikarstwo) – studia dualne

NIE

NIE

Filologia angielska

TAK

TAK

Specjalizacja tłumaczeniowa z językiem chińskim

TAK

NIE

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna

TAK

TAK

Projektowanie gier komputerowych (na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna)

TAK

NIE

Projektowanie UX (na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna) – studia dualne

NIE

NIE

Informatyka

TAK

TAK

Programowanie (na kierunku Informatyka)

TAK

NIE

Programowanie (na kierunku Informatyka) – studia dualne

NIE

NIE

Kosmetologia

TAK

TAK

Logistyka

TAK

TAK

Psychologia w zarządzaniu

TAK

TAK

Zarządzanie zasobami ludzkimi na kierunku Psychologia w zarządzaniu – studia dualne

NIE

NIE

Psychologia zachowań konsumenckich na kierunku Psychologia w zarządzaniu – studia dualne

NIE

NIE

Zarządzanie

TAK

TAK

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu (na kierunku Zarządzanie)

 

TAK

Finanse i rachunkowość w zarządzaniu (na kierunku Zarządzanie) – studia dualne

NIE

NIE

Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

NIE

NIE

Studia II stopnia

Grafika multimedialna (na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

TAK

TAK

Nowe media i public relations (na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna).

NIE

TAK

Kosmetologia

NIE

TAK

Informatyka

NIE

NIE

Zarządzanie

NIE

TAK