Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 14 listopada br. o godz. 10:00 w Klubie Akademickim IQ organizuje konferencję otwierającą projekt „Programista z klasą”.

Podczas spotkania organizatorzy planują przekazać wiele istotnych informacji związanych z nauczaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i możliwościami pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych dla szkół i publicznych ośrodków kultury w obecnej perspektywie finansowej.

Konferencja „Programista z klasą” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego przez Unię Europejską. Warto dodać, że projekt WSIiZ został oceniony najlepiej wśród wszystkich złożonych propozycji z całej Polski, w ramach unijnego konkursu – informuje Monika Lewicka-Bułatek z Biura Prasowego WSIiZ.

Program konferencji:

 • 9:30-10:00 Rejestracja
 • 10:00-10:15 Otwarcie konferencji – Prorektor ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus
 • 10:15-10:45 E-uzależnienia i siecioholizm wśród dzieci i młodzieży – dr inż. Mirosław Mazurek
 • 10:45-11:15 Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji wczesnoszkolnej – dr inż. Mariusz Nycz
 • 11:15-11:45 Projekt Programista z Klasą – Koordynator Projektu, Wiesław Stręciwilk
 • 11:45-12:15 Przerwa kawowa
 • 12:15-12:45 Projekt Programista z Klasą – Koordynator Projektu, Wiesław Stęciwilk
 • 12:45-13:05 Studia podyplomowe szansą na rozwój kompetencji TiK nauczycieli – Dyrektor CSP, Marta Cisek-Babiarz
 • 13:05-13:25 Fundusze unijne – możliwości finansowania dla szkół – Kierownik Działu Projektów, Grzegorz Karpiuk
 • 13:25-13:45 Programowanie w szkole podstawowej na I i II etapie edukacji – Maria Jerzak
 • 13:45-14:00 Dyskusja
 • 14:00-15:00 Dyskusje w kuluarach i ciepły posiłek

W konferencji mogą wziąć udział dyrektorzy szkół, publicznych domów kultury oraz pracownicy bibliotek publicznych z terenu tzw. NUTS 3 Tarnobrzeg tj. powiatów dębickiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, mieleckiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego oraz niżańskiego.

Chęć uczestnictwa w konferencji można zgłaszać pod adresem: https://ankiety.wsiz.pl/index.php/128629?lang=pl