18 czerwca 2014 roku, w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyła się uroczysta gala finałowa IV edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów 2014". W tegorocznej edycji programu, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyznano dwie ważne nagrody: Srebrny Certyfikat „Uczelnia Liderów” oraz najważniejsze wyróżnienie w konkursie – „Najwyższa jakość studiów”. W programie certyfikacji oceniano zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.


Zgodnie z regulaminem programu, wyróżnienie „Najwyższa Jakość Studiów” otrzymuje uczelnia, która wdrożyła najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia, zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy, oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

Ponadto, w ramach przeprowadzonego programu certyfikacji, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przyznano Srebrny Certyfikat „Uczelnia Liderów”. Otrzymały go uczelnie, które – z jednej strony – przywiązują dużą wagę do jakości kształcenia, a z drugiej – wspierają edukację praktyczną swoich studentów i dbają o to, by ich oferta edukacyjna odpowiadała oczekiwaniom pracodawców. Jak wyjaśnia Pani Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – akredytację w Programie "Uczelnia Liderów" otrzymują szkoły wyższe wdrażające najbardziej zaawansowane i innowacyjne systemy poprawy jakości kształcenia, inwestujące we współpracę międzynarodową, współdziałające ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym, społecznie odpowiedzialne, przedsiębiorcze, dbające o losy swoich absolwentów i ich perspektywy na rynku pracy.

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje Komisja Certyfikacyjna złożona z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym, rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. Warto podkreślić, iż w uzasadnieniu Programu Certyfikacji, Członkowie Komisji podkreślili, że: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do grona instytucji akademickich tworzących elitę polskich uczelni niepublicznych i może stanowić symbol uczelni, która z wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych i menadżerskich uczyniła trwałe źródło swojej przewagi konkurencyjnej oraz fundament silnej, nowoczesnej marki, na miarę uczelni XXI wieku. Poza tym, w recenzji eksperci zaznaczyli, że studia w WSIiZ pozwalają młodym ludziom zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności o wysokim poziomie użyteczności rynkowej oraz doskonale przygotować się do wyzwań, jakie przed potencjalnym pracobiorcą stawia współczesny system społeczno-gospodarczy.

Komisja zwróciła również uwagę na zaangażowanie JM Rektora WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek w działalność na rzecz całego środowiska akademickiego polskich uczelni niepublicznych. Eksperci podkreślili, że prof. T. Pomianek jest stałym rzecznikiem szkół niepaństwowych na arenie regionalnej i krajowej, a Jego działanie eksperckie i medialne stanowi nie tylko świadectwo troski o dobro wspólne i przejaw społecznej odpowiedzialności Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, ale również czynnik wpływający na kreowanie pozytywnego wizerunku uczelni w środowisku zewnętrznym i wzmacnianie siły oraz wyrazistości jej marki.

Patronat honorowy nad programem certyfikacji szkół wyższych "Uczelnia Liderów 2013" objął prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.