W dniach 27-28 marca w Krakowie odbędzie się III Europejski Kongres Samorządów. Kongres stanowi platformę wymiany poglądów liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Organizatorem głównym Kongresu jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie. Jednym z partnerów przedsięwzięcia została Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Podczas trwania Kongresu organizatorzy przewidują zróżnicowany program, na który składać się będzie sześć ścieżek tematycznych tj. Finanse, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo, Innowacje, Biznes i Miasto. Bloki tematyczne obejmować będą ponad 60 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.

Jednym z prelegentów Kongresu będzie prof. nadzw. dr Wojciech Misiag, dyrektor generalny Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie, a także m.in. były wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli i podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Profesor podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie zaprezentuje raport „Finanse samorządowe”.

Organizatorzy spodziewają się blisko 2 tysięcy uczestników – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, organizacji pozarządowych, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Informacje szczegółowe o przedsięwzięciu wraz z warunkami uczestnictwa znajdują się na portalu www.eks-krakow.pl