IX Międzynarodowy Kongres GEMBA KAIZEN odbył się 21 i 22 listopada 2012 roku we Wrocławiu. Otrzymaliśmy serdeczne pozdrowienia od Pana Masaakiego Imai – twórcy Kaizen Management System dla Rektora, profesorów, oraz wszystkich pracowników i studentów WSIiZ. Partnerem Kongresu była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Tegoroczny Kongres rozpoczął się szczególnym wystąpieniem: Masaaki Imai podzielił się swoimi wspomnieniami związanymi ze znajomością i bliską współpracą z Taiichi Ohno, twórcą Toyota Production System – informują organizatorzy. Spotkanie autorskie z Masaaki Imai było pretekstem do zaprezentowania nowej na rynku polskim książki „Gemba Kaizen 2”.

Podczas pierwszego dnia Kongresu usłyszeliśmy m.in. dyskusje o tym, dlaczego tak trudno osiągnąć doskonałość w zarządzaniu jakością? Inny prelegent zaprezentował przegląd koncepcji i systemów związanych z KAIZEN – Total Quality Management. Omówił wybrane narzędzia KAIZEN-TQM (m.in. Matrycę Samokontroli Jakości oraz Diagnozę Różnicową w rozwiązywaniu problemów) w odniesieniu do najlepszych praktyk i światowych case-ów. Tego dnia zostały także omówione systemy zarządzania jakością w wybranych koncernach w Polsce i na świecie.

Drugi dzień Kongresu to tradycyjnie już wizyty w firmach – GEMBA WALK. Gemba w języku japońskim oznacza „rzeczywiste miejsce” rozumiane jako miejsce gdzie powstaje wartość dodana. – Naszą intencją jest jak najbardziej praktyczne przekazanie uczestnikom Kongresu wiedzy i umiejętności oraz możliwość wymiany doświadczeń z najlepszymi. W tym roku odwiedzaliśmy firmy produkcyjne, które mogą poszczycić się wysokim poziomem wdrożenia różnorodnych narzędzi KAIZEN, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością „Total Quality Management” – wyjaśniają organizatorzy. Uczestnicy Kongresu, w zależności od swoich zainteresowań, mogli wybierać wizyty w firmach z różnych branż. Goście Kongresu, którzy zdecydowali się na GEMBA Walk, mieli w tym roku do wyboru 11 firm. W każdej z nich mogli spojrzeć na proces pracy z nowej perspektywy, która kładzie nacisk na zarządzanie jakości, eliminację marnotrawstwa, ograniczanie zbędnych czynności i koncentrowanie się na działaniach, które przynoszą zysk i zadowolenie Klienta.

Pełna informacja o Kongresie GEMBA KAIZEN oraz szczegółowy program znajduje się tutaj.