23 i 24 listopada 2010 roku we Wrocławiu odbędzie się VII Międzynarodowy Kongres Gemba Kaizen, organizowany przez KAIZEN Institute Polska. Patronat nad kongresem objęła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Kaizen Institute to międzynarodowa organizacja doradzająca przedsiębiorstwom na całym świecie. W tym roku temat przewodni kongresu dotyczy Flow Management czyli kompleksowego zarządzania przepływem informacji i materiałów.

Wszyscy zainteresowani udziałem w kongresie mają możliwość poszerzenia wiedzy na temat sposobności uzyskiwania maksymalnej elastyczności w stosunku do zamówień klienta oraz zwiększenia produktywności, czy obniżenia kosztów wytwarzania.

W ramach programu zaprezentowane zostaną najbardziej innowacyjne i najefektywniejsze z narzędzi i systemów logistycznych. Organizatorzy starają się kłaść duży nacisk na wymianę doświadczeń miedzy uczestnikami spotkania, podkreślają jak istotne jest dla nich również wdrażanie narzędzi optymalizacyjnych na wszystkich etapach realizacji procesów produkcyjno-logistycznych.

Wieloletnie doświadczenie KAIZEN Institute w prowadzeniu oraz realizacji projektów w naszym kraju oraz Europie Wschodniej jest dominującym atutem oraz zachętą to wzięcia udziału w kongresie.

Szczegółowe informacje

Tekst: Agnieszka Sadaj
Zdjęcie na stronie głównej przedstawia założyciela Kaizen Institute oraz głównego twórcę filozofii kaizen Masaaki Imai