1 kwietnia 2015 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zawarła umowę o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.


Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy nauczycielami i pracownikami obu instytucji. Porozumienie o współpracy podpisali: w imieniu rektora WSIiZ, prof. dr hab. inż. Tadeusza Pomianka – dr Wergiliusz Gołąbek, prorektor ds. rozwoju i współpracy oraz ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL.

-Ufam, że podpisana wczoraj umowa znacząco wpłynie na rozwój naukowy kadry, poziom prowadzonych badań naukowych oraz wzrost uczestnictwa pracowników WSIiZ w międzynarodowych projektach naukowych – zdradza nam dr Wergiliusz Gołąbek, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy.


Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Dzięki podpisanej umowie pracownicy naukowi WSIZ będą mieli możliwość prowadzenia wspólnych badań z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej będącej na wyposażeniu Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL. Umowa przewiduje również m.in. podejmowanie wspólnych działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych oraz wymianę studentów w zakresie kształcenia i praktyk zawodowych.