Firma SoftSystem sp. z o.o. – wiodące przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań i oprogramowania dla instytucji medycznych – 28 czerwca podpisała umowę o współpracę z WSIiZ. Dzięki temu studenci naszej uczelni będą mogli realizować w tej firmie staże zawodowe i dyplomowe. Jeden ze studentów WSiIZ rozpoczął już staż w firmie SoftSystem sp. z o.o. w ramach nawiązanej współpracy.

– Jest nam bardzo miło z uwagi na fakt nawiązania współpracy z jedną z lepszych Uczelni Wyższych na Podkarpaciu, jaką jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Mamy nadzieję, że ten początek w przyszłości zaowocuje wejściem na rynek wykwalifikowanych pracowników – mówi Waldemar Waligóra, Dyrektor Generalny SoftSystem. – Ufamy, że dzięki stażom, które oferuje SoftSystem Sp z o.o. uda nam się rozwinąć pasję i zapał do pracy w młodych ludziach, którzy opuszczając mury Uczelni dopiero wkraczają na ścieżkę swojej kariery zawodowej.

Staże w ramach zawartej umowy mogą realizować studenci przedostatniego i ostatniego roku studiów I oraz studenci studiów II stopnia. Współpraca nie ogranicza się do studentów jednego, czy dwóch kierunków studiów, a oferty zależeć będą od zapotrzebowania firmy na konkretne stanowiska. W ramach zawartej umowy studenci będą mieli możliwość realizacji staży zawodowych oraz dyplomowych.

Podpisana umowa jest wyrazem konsekwentnie realizowanej przez uczelnię polityki kształcenia, polegającej na kojarzeniu ambitnych studentów z wiodącymi na rynku firmami. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku, który poszukuje wykształconych specjalistów, oraz szansa dla studentów, mogących znaleźć płatne staże już w trakcie studiów, które zgodne będą z kierunkiem ich kształcenia.