25 czerwca 2013 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej odbyło się oficjalne podpisanie umów partnerskich z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego.

Prorektor ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus w imieniu WSIiZ podpisał umowy partnerskie z 10 szkołami ponadgimnazjalnymi z woj. podkarpackiego.

 

Porozumienie o współpracy z WSIiZ podpisały: Zespół Szkół Zawodowych w Sędziszowie Małopolskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli, Zespól Szkół Technicznych w Mielcu, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Dębicy, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, Zespół Szkół Nr 1, im. Janusza Korczaka w Łańcucie, Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie.

 

Umowa zakłada objęcie patronatem przez WSIiZ klasy o profilu informatycznym w partnerskich szkołach. W ramach współpracy Uczelnia zobowiązuje się do:

 

• Przeprowadzenia cyklu lekcji z zakresu informatyki, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez szkołę ponadgimnazjalną;
• Organizowania i przeprowadzania przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni konkursu z zakresu wiedzy informatycznej dla uczniów klasy patronackiej szkoły ponadgimnazjalnej raz w roku szkolnym;
• Doradztwa w zakresie programu nauczania dla klasy patronackiej z obszaru nauk informatycznych raz w danym w roku szkolnym;
• Zapewnienia uczniom szkoły ponadgimnazjalnej możliwości uczestnictwa raz w półroczu roku szkolnego w wybranych wykładach prowadzonych dla studentów Uczelni w terminach zgodnych z harmonogramem zajęć WSIiZ;
• Umożliwienie uczniom Szkoły ponadgimnazjalnej udziału w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez Uczelnię w terminach zgodnych kalendarzem konferencji i sympozjów WSIiZ;
• Umożliwienie wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez Uczelnię, adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
• Zapewnienia uczniom Szkoły ponadgimnazjalnej możliwości współpracy z kołami naukowymi Uczelni;
• Umożliwienia uczniom dostępu do platformy e-WSIiZ (zasoby wiedzy uczelni).

 

Po oficjalnym podpisaniu umów partnerskich, przedstawiciele szkół zostali oprowadzeni po Centrum Edukacji Międzynarodowej. Oglądali nowoczesne laboratoria i pracownie, m.in. laboratorium odzyskiwania i analizy danych, laboratorium automatyki i robotyki czy laboratorium wirtualnej rzeczywistości i przetwarzania obrazu.