9 kwietnia 2008 roku w siedzibie WSIiZ przy ul. Sucharskiego podpisane zostało porozumienie w sprawie praktyk studenckich między WSIiZ a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A

Umowa podpisana przez Rektora, prof. nadzw. dr. hab. inż. Tadeusza Pomianka i Dyrektora ds. Klientów Korporacyjnych Oddziału PZU S.A. w Lublinie Sławomira Gąsiora, dotyczy zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Oferta ta kierowana będzie przede wszystkim do studentów kierunków Ekonomia (specjalność: ubezpieczenia), Administracja (specjalności: administracja bezpieczeństwa publicznego, gospodarka nieruchomościami) i Europeistyka (specjalność: ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym).

Realizacja praktyk w PZU S.A. rozpocznie się jeszcze w tym roku.
Praktyki trwające 120 godzin umożliwią zapoznanie się z praktycznym funkcjonowaniem rynku usług ubezpieczeniowych. Wezmą w nich udział najlepsi studenci WSIiZ. Nad ich przebiegiem czuwać będzie specjalnie powołany zespół koordynujący, który opracuje szczegółowy program praktyk uwzględniający plany studiów i programy nauczania poszczególnych kierunków studiów i specjalności.

Poprzez praktyki pracodawcy coraz częściej podejmują decyzję o współpracy ze studentami, zyskując tym samym po zakończeniu ich edukacji wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dla firmy.