W najbliższy wtorek tj. 29 listopada 2016 roku odbędzie się wyjątkowe w skali województwa, wydarzenie dotyczące otwarcia pierwszego na Podkarpaciu, Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE). Inauguracja działalności CDE nastąpi w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Gościem specjalnym będzie dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Centra Dokumentacji Europejskiej działają w ramach europejskiej sieci informacyjnej tworzonej przez Komisję Europejską. Powstają na mocy umowy zawieranej pomiędzy Komisją Europejską, a ośrodkami akademickimi prowadzącymi dydaktykę i badania naukowe z zakresu integracji europejskiej.

– CDE pełnią przede wszystkim funkcję informacyjną, ale także biblioteki unijnej. Oferują użytkownikom pomoc w poszukiwaniu informacji w zakresie Unii Europejskiej. – dodaje prof. Marcin Szewczyk, dyrektor CDE w Rzeszowie.

Centra Dokumentacji Europejskiej funkcjonują praktycznie we wszystkich regionach w Polsce, do tej pory białą plamą na mapie było Podkarpacie. Działają przy prężnych polskich uczelniach oraz ośrodkach badawczych m.in. Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, czy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas otwarcia odbędzie się również debata nt. obecnego kryzysu uchodźczego oraz polityki migracyjnej UE, w której wezmą udział: dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – dr Marek Prawda, wicedyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami – dr Anna Siewierska-Chmaj, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym WSIiZ – dr inż. Maciej Milczanowski, a także ekspert Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) – Rafał Kostrzyński.

– Warto zauważyć, że na Podkarpaciu WSIiZ jest głównym partnerem Komisji Europejskiej w zakresie prowadzenia wyspecjalizowanych punktów doradczo-informacyjnych, czego dowodem jest m.in. prowadzenie Punktu Informacyjnego Europe – Direct Rzeszów, Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Rzeszów czy Enterprise Europe Network. Ponadto nasz pracownik prof. Marcin Szewczyk jest jedynym na Podkarpaciu ekspertem Team Europe – sieci krajowych ekspertów z zakresu europeistyk, tworzonej przez Komisję Europejską – dodaje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ i wicedyrektor CDE Rzeszów.

Otwarcie CDE odbędzie się o godz. 10.00 w Klubie IQ WSIiZ. Udział w spotkaniu należy potwierdzić na adres mlewicka@wsiz.rzeszow.pl lub pod nr tel. (17) 866 11 82 do dnia 28 listopada br. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.