Wraz z rozpoczynającym się rokiem akademickim w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczną pracę kolejni wybitni naukowcy. Będą to prof. nadzw. Ryszard Bugaj, prof. nadzw. Bartłomiej Kamiński oraz prof. nadzw. Tomasz Mickiewicz.

Prof. Ryszard Bugaj – ekonomista, specjalizuje się w finansach publicznych. Znany jest ze swojej długoletniej działalności politycznej – jako uczestnik protestów studenckich z 1968 r., potem współpracownik KOR oraz członek NSZZ „Solidarność", internowany w czasie stanu wojennego. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu, przez kilka lat stał na czele Unii Pracy, był też posłem na Sejm trzech kadencji. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, zajmuje się również publicystyką społeczno-polityczną.

Z uczelnią związał się także politolog, prof. nadzw. Bartłomiej Kamiński, od 1984 r. zatrudniony w University of Maryland. Profesor Kamiński od lat współpracuje z Bankiem Światowym, zajmując się przede wszystkim badaniami i doradztwem w sprawach handlu i inwestycji międzynarodowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu m.in. integracji regionalnej i globalnej. Wśród głównych zainteresowań naukowych profesora znajduje się także tematyka związana z gospodarką państw postkomunistycznych.

Z kolei prof. nadzw. Tomasz Mickiewicz związany jest z University College London, gdzie wykłada przedmioty z zakresu restrukturyzacji ekonomicznej. W przeszłości pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz University of California at Davis. Na początku lat dziewięćdziesiątych sprawował urząd wiceprezydenta Lublina. Członek American Economic Association i European Association of the Comparative Economic Studies. Brał udział w wielu projektach badawczych, jest też autorem licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. problemów zatrudnienia, restrukturyzacji, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz prywatyzacji.