Z wielką przyjemnością informujemy, że na podstawie konkursu 34/POKL/8.1.1/2012 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa uruchamia projekt pod tytułem: „Zarządzanie Optymalizacją Procesów Produkcyjnych”.

Projekt jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Należy zaznaczyć, że ani pracodawca ani pracownik nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie – pomoc de minimis i związany z nią koszt to bezzwrotna pomoc ze strony Unii Europejskiej.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników podkarpackich firm z zakresu Zarządzania Optymalizacją Procesów Produkcyjnych. W projekcie weźmie udział 160 uczestników z 60 firm, które zgłoszą i wydelegują swoich pracowników. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy egzamin FLEXSIM USA zdobędzie międzynarodowy certyfikat.

W ramach projekt zapewniamy uczestnikom:

  • wyżywienie podczas szkoleń,
  • opłatę egzaminacyjną,
  • materiały szkoleniowe oraz podręczniki

Szkolenia realizowane będą poprzez profesjonalnych trenerów, którzy posiadają bogate doświadczenie i profesjonalną wiedzę.

prof. dr hab. inż. Paweł Pawlewski – KURS ZAAWANSOWANY FLEXSIM
Licencjonowany trener FlexSim Polska. Pracownik Politechniki Poznańskiej oraz kierownik Laboratorium SOCILAPP Centrum Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych. Autor kilkunastu projektów komercyjnych i koordynator wielu projektów studenckich z zakresu symulacji komputerowej

dr Grzegorz Wróbel – KURS PODSTAWY FLEXSIM i WARSZTAT FLEXSIM
Licencjonowany trener FlexSim Polska. Pracownik Katedry Inżynierii Procesowej WSIiZ w Rzeszowie. Współpracownik Pracowni Inżynierii Procesowej specjalizującej się w projektach symulacyjnych dla produkcji. Kierownik Laboratorium Symulacyjnego w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ. Autor kilku projektów symulacyjnych dla przemysłu oraz podstawowego podręcznika do nauki symulacji procesów produkcyjnych.

dr inż. Piotr Kozik – KURS TOTAL FLOW MANAGEMENT
Kierownik Działu Analiz Logistycznych WSK PZL Rzeszów. Pracownik Katedry Inżynierii Procesowej WSIiZ w Rzeszowie. Specjalista z zakresu Systemów Business Intelligence. Członek Rady Specjalistów Logistyki przy WSIiZ

mgr Tomasz Krypel – KURS PODSTAWY KAIZEN
Kierownik Instytutu Gospodarki WSIiZ. Kierownik kilkunastu projektów dla biznesu finansowanych ze środków unijnych. Pracownik Katedry Inżynierii Procesowej WSIiZ. Trener szkoleniowy z zakresu zarządzania jakością.

mgr inż. Radosław Swół – KURS TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE i WARSZTAT KAIZEN W FIRMIE
Menadżer Projektu Transformacja Lean, Dział Doskonalenia ACE PZL Mielec / Sikorsky Company. Specjalista z zakresu wdrożeń koncepcji kaizen lean w procesach produkcyjnych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu – www.zopp.pl

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 17 866-1433 lub 17 866-1226 oraz e-mail: zopp@wsiz.rzeszow.pl