Ruszyła kolejna wielka inwestycja w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej. To Centrum Edukacji Międzynarodowej. Kilkanaście laboratoriów, sal wykładowych, biblioteka multimedialna. A wszystko to w nowoczesnym budynku, w pięknej okolicy i jednym z piękniejszych kampusów w Polsce.

27 lipca 2009 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu uruchomiła inwestycję o wartości przekraczającej 27 mln. złotych. To jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce, która otrzymała środki z programu Rozwój Polski Wschodniej. Celem inwestycji jest stworzenie Centrum Edukacji Międzynarodowej.

Idealnym miejscem pod budowę takiego obiektu jest Kampus WSIiZ w Kielnarowej. Tam właśnie, do 2011 roku powstanie nowoczesny obiekt o łącznej powierzchni użytkowej
ponad 5 300 m2
. Co szczególnie cieszy, to fakt, iż studenci rozpoczynający naukę w zbliżającym się roku akademickim, będą się już kształcić w tym nowoczesnym obiekcie.

W obiekcie znajdzie się wielka sala wykładowa na 300 osób, specjalistyczne laboratoria informatyczne, chemiczne, fizyczne, fotograficzne, filmowe, medyczne i inne. Wszystkie będą wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Będzie on dobrze służył studentom wszystkich kierunków, realizowanych w WSIiZ.

– Nowa inwestycja świetnie będzie służyć budowie społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie. Zwiększy się jakość kształcenia na poziomie wyższym. Będziemy też lepiej przygotowywać kadry nowoczesnej gospodarki w regionie – mówi Konrad Łoboda, koordynator projektu.

Kiedy projekt zostanie zrealizowany Podkarpacie zyska znakomite centrum umożliwiające łączenie teorii z praktyką przekute na programy nauczania odpowiadające bezpośrednio na zapotrzebowanie rynku. Dzięki temu zwiększa się szansa, że zdolna młodzież z regionu nie będzie emigrowała, a następnie, jako znakomicie wykwalifikowana, zasili rozwijające się sektory rynku, m.in. wysokich technologii w województwie podkarpackim.

Postępy w pracach można obserwować tutaj:

Budowa Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej

login: best

hasło: 12