Profesor Stanisław Waltoś – wybitny prawnik, specjalista w zakresie postępowania karnego, historii prawa i muzeologii, autor setek publikacji naukowych – skończył w tym roku 85 lat. W nawiązaniu do tej wyjątkowej rocznicy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się wyjątkowe spotkanie jubileuszowe, podczas którego wręczono Profesorowi tytuł „Przyjaciela Uczelni”.

W jednym z esejów Profesor Michał Heller dokonał takiego podziału ludzi nauki: artyści, rzemieślnicy, organizatorzy życia naukowego. Profesor Stanisław Waltoś to niewątpliwie artysta, nadający ton polskiej nauce, człowiek, którego się podziwia – mówił otwierając jubileusz dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W ramach zorganizowanego wydarzenia odbyła się sesja plenarna, podczas której wystąpili zaproszeni goście: dr hab. Piotr Dobosz wygłosił referat pt. „Interakcje prawa administracyjnego i prawa karnego z uwzględnieniem prawa ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego”; prof. dr hab. Bogdan Dolnicki omówił kwestie naruszania dyscypliny finansów publicznych; dr hab. Paweł Chmielnicki przedstawił natomiast nowatorskie tezy, mówiące m.in. o rozszerzeniu rozumienia sankcji – by nie była jedynie rozumiana, jako dolegliwość, ale także bodziec pozytywny wzmacniający postawę przestrzegania prawa przez obywateli.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć doktorantów Profesora Waltosia. O swoich pracach doktorskich oraz o wpływie, jaki wywarł Profesor na ich życie – zarówno naukowe jak i osobiste – opowiadali paneliści: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, dr Joanna Paśkiewicz oraz dr Piotr Blajer. Zgodnie twierdzili, że Profesor był i jest dla nich prawdziwym mentorem, który potrafi zaszczepić idee, zawsze wspiera merytorycznie, co pozwala młodym naukowcom rozwinąć skrzydła.

Jednak prawo i zaangażowanie w życie naukowe nie są jedynymi obszarami działalności Profesora Stanisława Waltosia. O innych polach aktywności Profesora mówiła podczas laudacji prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki WSIiZ:

Profesor Waltoś był długoletnim dyrektorem Muzeum UJ Collegium Maius oraz założycielem Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”, rozwijając w tym czasie talenty organizatorskie i menadżerskie. Goszcząc w Collegium Maius wiele znakomitości ze świata kultury i polityki, wrastał jednocześnie nasz Jubilat w polskie i międzynarodowe środowisko muzealników, w kraju stając się jego niekwestionowanym autorytetem – mówiła prof. Agata Jurkowska-Gomułka. – Prawnicy muszą dzielić się Profesorem Waltosiem z muzealnikami – być może tematem przynajmniej jednej dysertacji doktorskiej, albo choćby pracy magisterskiej powinna stać się analiza utraconych korzyści dla polskiej doktryny prawa karnego procesowego z tytułu zaangażowania Profesora Stanisława Waltosia na polu muzealnictwa.

Prof. Jurkowska-Gomułka podkreśliła także zamiłowanie do dialogu oraz niezwykłą pamięć Profesora Waltosia, który potrafi omawiać wydarzenia z przytoczeniem nie tylko roku, miesiąca oraz dnia, ale także podając dokładną godzinę.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości o podsumowanie spotkania poproszony został sam Profesor. Stwierdził m.in. że tematyka podjęta podczas seminarium jest niezwykle ważna oraz aktualna. Dodał, że jego współpraca z WSIiZ ma szczególne znaczenie:

– Nie chodzi tu tylko o aspekt finansowy, ale także sentymentalno-geograficzny. Z Rudnej Wielkiej pochodziła moja rodzina, która potem przeniosła się do Rzeszowa. Decyzja o związaniu się ze WSIiZ jest więc moim powrotem do korzeni. Zostałem tutaj znakomicie przyjęty, zawsze zresztą doskonale mnie tutaj traktują – podsumował wydarzenie Jubilat, który jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym WSIiZ już od 20 lat.

Po zakończeniu seminarium nastąpił uroczysty lunch. Po nim odbyła się część artystyczna jubileuszu, którą poprowadzili dr Andrzej Rozmus – Prorektor ds. Nauczania WSIiZ oraz dr Łukasz Błąd – Dyrektor Klubu Akademickiego IQ.

Profesor Waltoś ze swadą odpowiadał na pytania prowadzących, dzieląc się przy tym niezliczoną ilością anegdot ze swego życia akademickiego oraz prywatnego. Wywiad był przerywany emisją filmików, w których osoby związane z uczelnią dzieliły się wspomnieniami dotyczącymi Profesora. Ze sceny życzenia Jubilatowi złożyli także obecni filozof prof. Jan Hertrich-Woleński oraz wybitny karnista i były Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll. Swój wkład w obchody jubileuszu urodzin mieli również studenci. Wokalem dwukrotnie zachwyciła DiDu, laureatka konkursu „WSIiZ ma talent”, a jedną z ostatnich części wydarzenia było wręczenie portretu Pana Profesora stworzonego przez Mykhailo Moroza.

W uroczystości jubileuszowej Profesora Stanisława Waltosia wzięło udział kilkadziesiąt osób, przyjaciele Profesora, wybitni naukowcy oraz przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych.

Galeria