Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, w umiejętny sposób współpracuje z otoczeniem społecznym i gospodarczym i zapewnia studentom dostęp do praktycznej, użytecznej wiedzy. Taką ocenę wystawiła Uczelni Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która przyznała WSIiZ Certyfikat „Uczelnia Liderów” oraz nagrodę specjalną „Primus” za najwyższą ilość punktów rankingowych.

– Certyfikaty „Uczelnia Liderów” przyznajemy szkołom, które podejmują wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, kreatywnych, innowacyjnych i twórczych. Nasz certyfikat potwierdza, że uczelnia stara się łączyć dbałość o jakość kształcenia z edukacją praktyczną studentów, akcentując potrzebę prowadzenia studiów w taki sposób, by jak najpełniej przygotowywały one absolwentów do przyszłej pracy i kariery zawodowej w zjednoczonej Europie – wyjaśnia Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, która jest organizatorem konkursu.

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym, rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. Komisji przewodniczył prof. zw. dr hab. Dariusz Rott, członek prezydium Rady Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do konkursu zostały zakwalifikowane uczelnie, które podejmują działania na rzecz edukacji praktycznej, współpracy z otoczeniem, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i kształcenia na rzecz rynku pracy. WSIiZ uzyskała na tym etapie jeden z najlepszych wyników.

Podczas Gali Finałowej, która odbyła się 12 czerwca 2012 roku w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zostały też wręczone nagrody specjalne. Jedną z nich była nagroda „Primus”, która przypadła Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. To nagroda za najwyższą ilość punktów rankingowych.

Uzyskanie certyfikatu i nagrody specjalnej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest ważnym argumentem w wyborze uczelni oraz kierunku studiów, na którym warto się kształcić. Rzeszowska uczelnia jest tą, która kształci na wysokim poziomie i która kształci praktycznie.

Patronat nad tym konkursem objął Parlament Europejski.