Raport Perspektyw „Studenci zagraniczni w Polsce 2014” donosi, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 3. miejsce w Polsce wśród uczelni, w których studiuje najwięcej studentów zagranicznych. WSIiZ nieznacznie wyprzedziły tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

WSIiZ w Rzeszowie w gronie uczelni, które kształcą najwięcej obcokrajowców w Polsce - to najlepsze studia w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zestawieniu „Czołowe uczelnie polskie pod względem liczby studentów zagranicznych 2014”, które uwzględniało liczbę studentów w roku akademickim 2013/2014 zajęła trzecie miejsce z wynikiem 1535 studentów. Na drugim miejsce uplasował się Uniwersytet Jagielloński – 1556 studentów (21 studentów więcej niż WSIiZ), na pierwszym zaś – Uniwersytet Warszawski – 1690 studentów. W rankingu 50 szkół WSIiZ jest jedyną uwzględnioną uczelnią z południowo – wschodniej Polski.

Obcokrajowcy najchętniej studiują Informatykę i Ekonomię
Raport Perspektyw zawiera również zestawienie studentów zagranicznych w rozbiciu na konkretne kierunki studiów. WSIiZ zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby obcokrajowców studiujących na kierunku Informatyka – 328 studentów (druga jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie z liczbą 196 studentów). WSIiZ jest również liderem w zestawieniu studentów na kierunku Turystyka i rekreacja – 319 obcokrajowców, kolejne miejsce zajmuje Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (241) a trzecie miejsce Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie z liczbą 212 studentów. Ekonomię studiuje 321 studentów, co daje rzeszowskiej uczelni trzecie miejsce w Polsce, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet w Białymstoku z wynikiem 332, natomiast pierwsze miejsce przypadło Uczelni Łazarskiego z 333 studentami.

Najwięcej obcokrajowców na Podkarpaciu
Raport Perspektyw donosi również, że w województwie podkarpackim WSIiZ nie ma konkurencji. W roku akademickim 2013/2014 kształciło się tu 1535 obcokrajowców. Druga uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu miała ich 160, Uniwersytet Rzeszowski – 118, a Politechnika Rzeszowska – 84.

– Obecność studentów zagranicznych na uczelni zmusza do umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego, wprowadzenia światowych standardów jakości, nowych rozwiązań organizacyjnych, walki o międzynarodowe uznanie i akredytacje, szerszą kooperację z instytucjami akademickimi z innych krajów. Pozwala to na szybszy przyrost wiedzy w danym kraju, uzyskanie przewag innowacyjnych i postęp – czytamy w opracowaniu Perspektyw.

Korzyści dla Polaków – biznes i kultura
Dzięki wielokulturowemu charakterowi uczelni, studenci WSIiZ mają m.in. możliwość aktywnego uczestnictwa w różnych wydarzeniach międzynarodowych, organizowanych przez swoich kolegów obcokrajowców. Ale przede wszystkim nawiązują relacje, które – jak pokazują losy wielu absolwentów – procentują w postaci międzynarodowych biznesów.

WSIiZ jest uczelnią międzynarodową i m.in. dlatego studenci mogą stanowić przyszłą kadrę dla polskich firm rozwijających działalność gospodarczą w różnych krajach. Studia w WSIiZ to również budowanie wśród młodzieży z wielu krajów świata wzajemnego zrozumienia, tolerancji, akceptacji oraz rozwijania wrażliwości na odmienną mentalność i zwyczaje.

Mobilność studentów rośnie
Raport Perspektyw wskazuje, że mobilność studentów na całym świecie stale rośnie. Dla niektórych państw (np. Austrii czy Nowej Zelandii) kształcenie obcokrajowców stało się jednym z kluczowych źródeł przychodów w sektorze usług. Największą grupę wśród studentów zagranicznych stanowią Azjaci – około 52% ogólnej liczby studiujących poza krajem ojczystym. Do liderów, którzy corocznie przyjmują największą liczbę kandydatów z innych krajów należą: USA, Australia, Kanada, Francja, Niemcy i Wielka Brytania – każdy z nich posiada ponad 6% udział w globalnym rynku międzynarodowej edukacji wyższej. Polska nadal zajmuje końcowe pozycje. Znajduje się w grupie krajów, dla których stosunek ten wynosi około 1,1%.

Obcokrajowców, którzy wybrali uczelnie polskie było w minionym roku 35 983. Patrząc jednak na statystyki przyrostu liczby studentów zagranicznych w Polsce można przyjąć, że sytuacja jest dobra. Z roku na rok bezwzględna liczba studentów-obcokrajowców wzrasta. Dynamiczny przyrost można zauważyć od roku 2005, kiedy to Polska stała się członkiem UE. Liczba studentów z zagranicy w roku 2005 wynosiła 10 092, pięć lat później w 2010 – 21 474 a w 2013 – 35 983. Zdecydowanie największa grupę studentów obcokrajowców stanowią obywatele zza granicy wschodniej, jak również studenci z krajów europejskich. W roku akademickim 2013/2014 aż 42% grupa obcokrajowców studiujących na polskich uczelniach pochodziła z Ukrainy, a ponad 10% to obywatele Białorusi. Trzecie miejsce zajmują Norwegowie, a czwarte Hiszpanie. Niestety mimo, iż studenci azjatyccy to główni migranci na studia do innych państw, w Polsce stanowili oni tylko 2% (studenci z Chin).

Raport Perspektyw po raz kolejny dowodzi, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia o klasie międzynarodowej, która stale się rozwija. Kształci studentów z 23 krajów świata tj. Ukrainy, Kazachstanu, Turcji, Malezji, Białorusi, Rosji, Armenii, Indii, Iranu, Nigerii, Pakistanu, Turkmenistanu, Azerbejdżanu, Bułgarii, Chin, Finlandii, Grecji, Gruzji, Maroko i Nepalu.

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:

onet.pl
gazeta.pl
Radio ESKA – 1 [mp3]
Radio ESKA – 2 [mp3]
hej.rzeszow.pl
rzeszow-news.pl
studentnews.pl