Raport „Niepubliczne uczelnie magisterskie 2015”, opublikowany w lipcu przez PERSPEKTYWY, po raz kolejny potwierdza, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, to dobry wybór dla kandydatów na studia!

WSIiZ w czołówce raportu PERSPEKTYW

Raport dowodzi, że potencjał naukowy WSIiZ, międzynarodowość czy skala kształcenia studentów stawiają rzeszowską uczelnię w ogólnopolskiej czołówce.

Pozycję lidera WSIiZ zajęła w czterech kategoriach: liczba studentów stacjonarnych, liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich, liczba studentów cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014 oraz liczba krajów, z których pochodzą studenci cudzoziemcy.

Najwięcej obcokrajowców
W WSIiZ studiuje ponad dwa razy więcej studentów z zagranicy, niż w uczelni, która uplasowała się na drugiej pozycji w zestawieniu. WSIiZ wybrało w minionym roku akademickim 1535 osób z zagranicy. Są to młodzi ludzie z ponad 20 krajów.

Pracownicy naukowi w czołówce
WSIiZ należy też do tych uczelni, które zatrudniają najwięcej doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Świadczy to o dużym potencjale naukowym uczelni. A co za tym idzie szansach dla studentów na pracę w towarzystwie doświadczonych i zaangażowanych w badania naukowe dydaktyków.

Raport PERSPEKTYW po raz kolejny dowodzi, że WSIiZ to uczelnia dla ludzi, którzy chcą się kształcić nowocześnie i praktycznie w międzynarodowym otoczeniu z dbałością o meritum.