WSIiZ uzyskała maksymalną liczbę punktów (100 pkt./100 pkt.) w kategoriach: komputeryzacja zasobów bibliotecznych (w tej kategorii pokonaliśmy lidera rankingu) oraz zdalny dostęp do zasobów bibliotecznych.

Komisja rankingu bardzo wysoko oceniła Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za:

  • bazę dydaktyczną (97,3 pkt./100 pkt.),
  • jakość kształcenia (83,3 pkt./100 pkt.),
  • umiędzynarodowienie studiów (70,1 pkt./100 pkt.).

Nasza uczelnia wyprzedziła zwycięzcę Rankingu, Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie w kategoriach:

  • ocena jakości kształcenia,
  • rozwój kadry własnej,
  • komputeryzacja zasobów bibliotecznych,
  • dostępność miejsc dla nauki własnej,
  • możliwość rozwijania zainteresowań kulturalnych,
  • dostępność uczelni dla studentów.