Podkarpacie ma szansę wypromować swoje najlepsze produkty. Prawie 20 firm i podmiotów przystąpiło do Podkarpackiego Klastra Rolno-Spożywczego utworzonego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Głównym jego zadaniem jest m.in. stworzenie w regionie rynku produktów spożywczych o wysokiej jakości oraz ich promocja.

Kalster powstał z inicjatywy WSIiZ i przedsiębiorstw działających w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski „Wzmocnienie Instytucjonalnego Systemu Wdrożenia Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013”, działanie „wspieranie struktur klastrowych w województwie podkarpackim”. Szczegóły można znaleźć na stronie www.rsi.podkarpackie.pl.

– Do klastra przystąpiły podmioty, które reprezentują różne branże, np. mięsną i przetwórstwa owocowego. W początkowym etapie działalności ustalają, w jakim kierunku mają pójść działania tej organizacji – wyjaśnia Władysław Szajna z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która koordynuje pracę klastra.

By klaster przyniósł oczekiwane efekty, kluczowe jest ustalenie zasad współpracy, wymiany informacji i doświadczeń. Na tej podstawie uczestnicy klastra zdecydują, na jakich celach skupi się jego działalność.

– Już teraz mogę powiedzieć, że główne założenie to stworzenie rynku produktów spożywczych wysokiej jakości – podkreśla Władysław Szajna.

Do klastra przystąpiły m.in. znane podkarpackie firmy, które są wizytówką regionu: producent mięsa i wędlin Smak Górno oraz Hortino – zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego. Członkostwem zainteresowane są także spółdzielnie mleczarskie, a nawet jedyna w regionie owczarska grupa producencka – Podkarpackie Zrzeszenie "Owcan". Należy do niej 108 gospodarstw, czyli ponad 90 proc. hodowców ze środkowej i północnej części województwa.

Niejako przy okazji, WSIiZ zainicjowała „Klaster Żywności Ekologicznej” we współpracy z Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego.

– W wyniku współpracy z podkarpackimi firmami zamierzamy też utworzyć Klaster Produktów Regionalnych Podkarpackie smaki” – zdradza Władysław Szajna.

Klaster to geograficzne skupisko firm danej branży. Przedsiębiorstwa te konkurują, ale równocześnie, w pewnych obszarach, współpracują ze sobą, dzięki czemu osiągają wspólnie korzyści. Jednym z najsłynniejszych przykładów klastrów jest Dolina Krzemowa w USA, a na Podkarpaciu Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej, stworzony i koordynowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie .