W opublikowanym pod koniec maja 2011 roku w tygodniku Wprost ogólnopolskim rankingu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła wysoką VI lokatę. Według zestawienia, WSIiZ jest najlepszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu.

Wynik rankingu niepublicznych uczelni pokazuje, że WSIiZ jest nie tylko najlepszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, ale wyprzedza też prestiżowe warszawskie szkoły wyższe. Wysokie II miejsce uczelnia zajęła w kategorii współpraca z otoczeniem społeczno-biznesowym i międzynarodowym, co przekłada się na dobre przygotowanie studentów do pracy zawodowej w Polsce, a także w środowisku międzynarodowym. W Biurze Karier działającym przy uczelni liczba ofert pracy jest nawet trzykrotnie większa od liczby zarejestrowanych osób.

WSIiZ otworzyła nowoczesne Centrum Edukacji Międzynarodowej. Do dyspozycji kadry naukowej i studentów jest 17 laboratoriów zaawansowanych technologii tele-informatycznych, które znajdą zastosowanie na wszystkich kierunkach, jakie oferuje uczelnia, m.in. laboratorium finansowe symulujące pracę giełdy papierów wartościowych, laboratorium automatyki i robotyki oraz laboratorium wirtualnej rzeczywistości z jaskinią 3D.

– CEM będzie przygotowywać kadry nowoczesnej gospodarki w regionie. To ogromna szansa dla zdolnej młodzieży, by zdobywała wysokie kwalifikacje na Podkarpaciu i zasilała rozwijające się tu sektory wysokich technologii. Województwo zyskało innowacyjny ośrodek dydaktyczny umożliwiający łączenie teorii z praktyką, który będzie służyć przede wszystkim studentom z naszego regionu – prof. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
W specjalistycznych laboratoriach i pracowniach badania będą prowadzić również firmy współpracujące z uczelnią. Już podczas studiów przedsiębiorstwa będą wybierać studentów na praktyki i staże oraz włączać ich w badania.

Uczelnia ma charakter międzynarodowy – Kształcimy 859 studentów z kilkunastu krajów świata, co stanowi około 12 proc. obcokrajowców studiujących w Polsce – podkreśla prof. Pomianek.

WSIiZ jest otwarta na współpracę z innymi polskimi szkołami wyższymi na forum międzynarodowym. Stworzyła konsorcjum Boyma, które zrzesza 2 uczelnie państwowe i 3 prywatne. – Celem konsorcjum jest rozwój współpracy edukacyjnej oraz naukowo-badawczej z uczelniami z Chin. W ramach nawiązanej współpracy studenci WSIiZ mogą wyjechać na semestralne lub roczne studia do chińskich partnerów opłacając jedynie przelot do Chin – wyjaśnia rektor Pomianek.

Rzeszowska uczelnia posiada program „Jedno czesne – dwa dyplomy”. Kontynuując studia na jednej z uczelni partnerskich studenci WSIiZ mogą uzyskać dwa dyplomy: uczelni zagranicznej oraz WSIiZ. Program jest realizowany przy współpracy z wybranymi uczelniami europejskimi.

WSIiZ posiada kilkanaście akredytacji międzynarodowych. Do tej pory uczelnia wydała ponad 55 tys. międzynarodowych certyfikatów językowych i informatycznych.

Urszula Pasieczna