Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została uwzględniona przez MNiSW w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Tym samym, publikacje wydane przez WSIiZ uzyskują 80 punktów – jest to maksymalna liczba punktów, jaką Autor może otrzymać, publikując w krajowych wydawnictwach.

W wyniku ewaluacji przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki, ocenie poddano 312 wydawnictw, z czego 177 wydawnictw spełniło wymagane kryteria. Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

W gronie polskich wydawnictw, mających maksymalną ilość punktów znajdują się m.in.: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski.