W 2016 roku odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiej akcji „Wigilia bez granic”, mającej na celu budowanie relacji między ludźmi z różnych krajów poprzez konkretne praktyczne spotkanie na Wigilii. W tym roku rzeszowska edycja tego przedsięwzięcia odbędzie się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W grudniu 2016 roku odbyła się pierwsza edycja projektu „Wigilia bez granic” zorganizowana przez Instytut Myśli Schumana w Warszawie. Pomysł tego projektu zrodził się 2 miesiące przed Świętami Bożego Narodzenia i jak się w krótkim czasie okazało – odniósł ogromny sukces. W projekcie „Wigilia bez granic 2016” wzięło udział kilkaset polskich rodzin, które z życzliwością i otwartością przyjęły cudzoziemców przy swoich wigilijnych stołach. Zagraniczni goście pochodzili między innymi z takich krajów jak Turcja, Indie, Chiny, Egipt czy Armenia.

W tym roku Instytut Myśli Schumana w Warszawie wspólnie z Instytutem Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizuje w przedświąteczną środę 20 grudnia rzeszowską edycję „Wigilii bez granic”.

Człowiekiem, który zainspirował nas do tego dzieła jest Robert Schuman. Powszechnie nazywany ojcem Zjednoczonej Europy, który całe życie poświęcił na wprowadzenie jedności, solidarności i pokoju między ludźmi. Jego główną ideą życiową było zbudowanie Europy na wartościach chrześcijańskich. Schuman był zdania, że wszystkie systemy społeczne, gospodarcze i kulturowe powinny opierać się na przyjaznych relacjach między ludźmi – przybliża prof. dr hab. Zbigniew Krysiak, Prezes Instytutu Myśli Schumana, a także ekspert w Kancelarii Prezydenta RP i doradca Wiceministra Finansów.

Głównym założeniem projektu „Wigilia bez granic” jest większa jakość asymilacji obcokrajowców w Polsce poprzez dokładniejsze poznanie polskiej kultury, tradycji i wiary chrześcijańskiej. Zapraszanie cudzoziemców na Wigilię ma służyć polskim rodzinom do poszerzania wiedzy o innych kulturach i przyczyniać się do tworzenia nowych relacji międzyludzkich. W wielu przypadkach, przyjaźnie zawarte przy wigilijnym stole przetrwały do dziś, są kontynuowane i rozwijane.

Pół tysiąca pierogów, kutia, gołąbki z kaszą, ryba oraz barszcz. Do tego tradycyjne polskie kolędy, najpiękniejsze bożonarodzeniowe zwyczaje oraz moc serdecznych życzeń – tak będzie wyglądać „Wigilia bez granic”, którą zostanie zorganizowana dla obcokrajowców studiujących w Rzeszowie – przybliża Sylwia K. Mazur – koordynatorka spotkania z Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIiZ w Rzeszowie – i dodaje – wcześniej Uczelnia organizowała takie przedsięwzięcia samodzielnie, ale były one skierowane tylko do studentów WSIiZ.

Wigilia odbędzie się 20 grudnia, o godz. 16:00, w sali RA53 w budynku WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2. Oprócz żaków, w uroczystości udział wezmą m.in. wykładowcy oraz uczestnicy wymiany programu Erasmus Plus.

Każda rodzina, która chciałaby gościć obcokrajowca na swojej Wigilii może się zgłaszać poprzez specjalnie przygotowaną stronę www.WigiliaBezGranic.com – podsumowuje Dominik Łazarz, koordynator dębickiej filii Instytutu Myśli Schumana i wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej WSIiZ