Jak wynika z raportu „Uczelnie niepubliczne w Polsce 2013”, opublikowanego przez Perspektywy studia stacjonarne I stopnia w WSIiZ są w czołówce najchętniej wybieranych w Polsce.

Zestawienie przygotowano w oparciu o liczbę zgłoszeń kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Wynika z niego, że WSIiZ jest najchętniej wybieraną uczelnią niepubliczną w woj. podkarpackim i 6. w Polsce (na 328 wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce).

 

Ten bardzo dobry wynik potwierdza również fakt, że w roku akademickim 2012/2013 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 4. miejsce w Polsce i 1. miejsce na Podkarpaciu pod względem liczby studentów studiów stacjonarnych.

 

To, co najbardziej wyróżnia WSIiZ to skala internacjonalizacji środowiska akademickiego. Uczelnia utrzymuje pozycję lidera międzynarodowości. W WSIiZ studiuje najwięcej obcokrajowców w Polsce – ponad 1200! Rzeszowska szkoła wyższa zajmuje też 1 miejsce w Polsce pod względem cudzoziemców studiujących w języku polskim.

 

W kategorii wymiana studencka wyjazdy WSIiZ uplasowała się na 5. pozycji w kraju. Ma podpisane umowy partnerskie z ponad 200 uczelniami z całego świata.

 

– Kształcimy ok. 5 proc. studentów-obcokrajowców w Polsce. Młodzież poznaje inne kultury, zwyczaje i mentalność. W zglobalizowanym świecie jest to niezwykle ważne i dobrze przygotowuje naszych studentów do pracy zawodowej z partnerami z różnych stron świata. Studia w środowisku międzynarodowym mogą zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami biznesowymi – podkreśla prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ.

 

Uczelnia od początku wspiera studentów bogatą ofertą stypendialną. Nie dziwi zatem fakt, że w kategorii liczba studentów otrzymujących stypendia, w tym stypendia rektora dla najlepszych studentów, WSIiZ zajmuje 7. miejsce w Polsce.

 

– Dzięki własnym funduszom zapewniamy studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia stypendium już od pierwszego semestru, które mogą łączyć z innymi formami stypendialnymi – mówi rektor WSIiZ.

 

Wszyscy kandydaci, którzy złożą podanie na studia do 31 lipca 2013 r. mogą starać się o przyznanie „stypendium od początku studiów”. W tym roku uczelnia przyzna ich nawet 1000! Aby zdobyć stypendium, kandydaci na studia I stopnia muszą 5. sierpnia napisać test z wiedzy ogólnej. O przyznaniu stypendium kandydatom na studia II stopnia decyduje najwyższa średnia z toku studiów.

 

Wysoka jakość kształcenia, oparta na nowoczesnych metodach nauczania oraz innowacyjnych narzędziach sprawia, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest uczelnią cenioną przez pracodawców i pracowników firm, którzy podnoszą w WSIiZ zawodowe kwalifikacje. Z raportu wynika, że WSIiZ jest 5. uczelnią w kraju pod względem liczby słuchaczy studiów podyplomowych.