Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych na realizację dwóch projektów, które pomogą studentom zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Konkurs w ramach pilotażowej edycji Programu Rozwoju Kompetencji zorganizowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uczelnie z całej Polski zgłosiły 235 projektów, ale pozytywną ocenę otrzymało zaledwie 48 wniosków, w tym dwa zgłoszone przez WSIiZ.

Ta nowa inicjatywa ma w latach 2014-2020 zastąpić funkcjonujący do tej pory pogram kierunków zamawianych. Na pilotaż programu NCBiR przeznaczyło 50 milionów złotych, a w konkursie wyłoniono 48 projektów, które będą realizowane w 39 szkołach wyższych: 21 publicznych i 18 niepublicznych.

Z projektów skorzystają studenci Administracji, Bezpieczeństwa wewnętrznego, Dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Filologii angielskiej, Ekonomii, Finansów i rachunkowości oraz Turystyki i rekreacji.

– Zakwalifikowane do dofinansowania projekty obejmują swym zakresem programy stażowe dla studentów ostatnich dwóch semestrów z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych (projekt „Postaw na rozwój” z przyznaną kwotą dofinansowania ok. 760 tys. zł) oraz Wydziału Ekonomicznego (projekt „Nowe kompetencje – lepszy start” – kwota dofinansowania ok. 630 tys. zł). Oprócz uczestnictwa w stażu studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach przygotowawczych doskonalących kompetencje zawodowe, interpersonalne oraz postawy przedsiębiorcze. Oba projekty rozpoczną się już w IV kwartale 2014 roku i potrwają do września 2015 – wyjaśnia dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ ds Nauczania.

Projekty mają na celu rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poprzez ich uczestnictwo w różnego rodzaju warsztatach praktycznych. Będą one prowadzone przez praktyków biznesu. W ramach szkoleń studenci będą m.in. uczyć się podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o symulator biznesowy „MarketPlace”. Będą się też uczyć angielskiego, profesjonalnego analizowania danych, skorzystają również z warsztatów z komunikacji interpersonalnej.

Dzięki realizacji projektów studenci WSIiZ będą mogli korzystać z 3-miesięcznych staży. Każdy ze stażystów otrzyma też atrakcyjne stypendium.

Ponadto, będą organizowane Eventy Brokerskie z udziałem firm oferujących miejsca pracy, praktyk oraz staży dla studentów oraz absolwentów WSIiZ.

– Jest to niewątpliwie istotny sukces aplikacyjny naszej Uczelni, tym bardziej że znaleźliśmy się w nielicznym gronie beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie dla więcej niż jednego projektu – komentuje Rektor Rozmus.